...

De bedoeling van de Huizen van het Kind is om rond de consultatiebureaus van Kind en Gezin een samenwerking op te bouwen met allerlei organisaties, besturen en professionelen die bezig zijn met gezinnen met kinderen - en met jongerenwerking in het algemeen . Het initiatief daartoe kan genomen worden door elke actor die op het terrein actief is.Het Huis van het Kind moet een lokaal initiatief zijn, op het niveau van een 'kleine stad'. Hoe het eruitziet, zal wellicht van gemeente tot gemeente verschillen - naargelang welke partners zich in de samenwerking kunnen vinden.Meer synergiePreventieve gezondheidszorg blijft natuurlijk een centrale pijler - de bedoeling is om bijvoorbeeld tussen de consultatiebureaus, de lokale huisartsenkringen, en de eerste lijn in het algemeen een betere synergie tot stand te brengen.Maar de de Huizen van het Kind zullen een heel brede ondersteuning aan gezinnen met kinderen bieden. Ze moeten de ouders kunnen opvangen met al hun vragen over de ontwikkeling, de gezondheid én de opvoeding van hun kind. En ze moeten ook gewoon een ontmoetingsplaats kunnen zijn, voor de ouders en voor de kinderen.Voor minister van Volksgezondheid, welzijn en gezin Jo Vandeurzen - die hier al zijn bevoegdheden combineert - is de participatie van de ouders heel belangrijk: "De doelstelling is om meer vraaggestuurd te gaan werken, om gezinnen meer inspraak te geven in het aanbod, zodat er werkelijk kan worden tegemoet gekomen aan de noden die gezinnen hebben."