...

De recente geschiedenis stemt somber. Tegenover 4 indexaties bij ambtenaren en loontrekkenden staat een halve indexatie bij de artsen (of zelfs minder in sommige meer forfaitaire disciplines). E-healthdiensten laten ons vaak in de steek maar hun doelmatig gebruik bepaalt wel een deel van het inkomen van de huisarts. Berichten dat huisartsen vanaf 2018 moeten betalen voor het ontvangen van elektronische berichten via Hector of Medibridge. Gemarchandeer over al dan niet elektronisch werken. Vorige conventies die door de overheid met de voeten worden getreden, of dan toch onder voorwaarden aanvaard om vervolgens door diezelfde overheid niet te worden nageleefd. En ten slotte een op papier zogenaamd hertekende eerste lijn waarin de meeste gezondheidswerkers in die eerste lijn geen idee hebben wat er op hen afkomt. De druppel die de emmer van mijn frustratie doet overlopen komt van iemand die ik persoonlijk nochtans zeer waardeer. Domus-voorzitter Roel Van Giel laat ter gelegenheid van de Kringvergadering van Domus Medica op 9/12 laatstleden optekenen dat allicht het kringlidgeld moet opgetrokken worden naar €750-€1000 per jaar.Dit om de stem van de huisarts in allerhande, tijdens de eerstelijnsconferentie gecreëerde structuren te laten weerklinken en verder te professionaliseren. Hij mikt daarbij in de eerste plaats op grote kringen, maar dat schaalvergroting op de (politieke) agenda staat is ook genoegzaam duidelijk.Die nieuwe structuren hebben hun doelmatigheid nog niet bewezen en zijn een bijkomende tijdsinvestering voor veel reeds overbevraagde huisartsen. Het antwoord op de vraag waar het budget voor al die vergadertijd vandaan moest komen, moet men zowel bij Domus als op het kabinet schuldig blijven. Tot nu natuurlijk. We gaan het verdorie zelf financieren! Serieus?Door bijkomende taken aan de kringen door te schuiven, zadel je die met een groot probleem op. Nu is het al een hele klus om jongere collega's te enthousiasmeren voor de kringwerking. Door het aantal externe mandaten exponentieel te laten toenemen, komt dus nog meer vergaderwerk op de schouders van collega's die al veel, vaak onbezoldigde tijd in overleg en vergadering steken. Het maken van structuren, ze vullen met overbevraagde personen die dat dan nog eens zelf financieren, only in Flanders zeker...?Komt er nog bij dat lidmaatschap van de huisartsenkring verplicht is in verband met de verplichte wachtdienst. De organisatie van die wachtdienst wordt dan wel in veel gevallen uitbesteed aan een wachtpoststructuur (met een eigen lidgeld!) als een soort onderaanneming, maar het verandert niets aan de verplichting tot lidmaatschap.En als je het lidmaatschap van een vereniging die als overheadstructuur fungeert, verplicht maakt, dan kan in mijn ogen enkel een symbolische lidmaatschapsbijdrage genade vinden. Of ze moet voorzien worden door zij die de overheadstructuur verplichten.Komt trouwens nog bij dat kringen die momenteel hun budget niet hebben besteed, het gewoon moeten terugstorten aan Vadertje Staat.Is dit het (huis)artsensyndicalisme 2.0.18? Multidisciplinariteit en overleg in gedachte faciliteren, maar de middelen laten komen van zij die dan nog eens tijd steken in dat overleg. Neen bedankt! Een syndicaat met ballen aan haar lijf zal in 2018 ijveren voor werkingsmiddelen voor structuren die ze nuttig acht. En indien die middelen er niet zijn, dan ook de structuren niet.