...

Nadat hij verhuisd was, kon de Nederlandse student David Versteegen geen huisarts vinden in zijn nieuwe woonplaats Enschede. Het is bekend dat in die regio duizenden mensen zonder huisarts zitten, en niet in die regio alleen.Daarop bouwde de student biomedische wetenschappen een website waarop mensen kunnen zoeken of er in hun regio huisartsen zijn die (nog) nieuwe patiënten aanvaarden. Het 'nieuwe' aan de website is dat huisartsenpraktijken zich zelf kunnen aanmelden op de website en hun gegevens - open dan wel gesloten voor nieuwe patiënten - kunnen ingeven. Wie de website bezoekt, kan alle praktijken in een oogopslag zien op de kaart, weergegeven aan de hand van een groen (open) dan wel rood (gesloten) bolletje.Met zijn tool wil de student enerzijds patiënten helpen, anderzijds wil hij zo aantonen hoe reëel de werkdruk voor huisartsen - en het huisartsentekort - in Nederland is, zo vertelt hij aan rtv oost.Ook in ons land kondigen sommige praktijken op hun website een 'tijdelijke' patiëntenstop aan. In 2018 formuleerde de Orde der artsen een advies dat 'geweigerde patiënten' steeds moeten worden doorverwezen. Ook ziet zij een "belangrijke rol" weggelegd voor de huisartsenkringen. Vandaag stellen sommige kringen lijsten op van praktijken waar nog wel nieuwe patiënten worden aanvaard. Andere huisartsenkringen organiseren het toewijzen van een bepaalde buurt of van een aantal straten aan een bepaalde praktijk waar patiënten zonder huisarts terecht kunnen, zo stelt de Orde. In het advies moedigt ze huuisartsenkringen in probleemregio's aan "dit voorbeeld te volgen". Tot slot wijst de Orde der artsen erop dat de overheid "verder initiatieven [moet] nemen om huisartsen aan te sporen zich te vestigen in huisartsarme regio's".Een belangrijke factor voor slagen ervan is het aanschrijven van praktijken en hen aan te moedigen om zich aan te melden op de website, zo zegt hij zelf.