...

"Ik had wel gedacht dat Wim die prijs ooit zou krijgen", zei Tim Vertongen, voorzitter van huisartsenkring Antwerpen Noord, waar de laureaat zijn energie en expertise in de schaal legt. Dr. Verhoeven is huisarts binnen groepspraktijk 'Bartholomeus' in Merksem, en fungeert er als praktijkopleider. Daarnaast zetelt hij in het bestuur van zijn kring, treedt op als LOK-verantwoordelijke en als coördinator van de wachtpost, maar kandideert momenteel voor de opvolging van de huidige voorzitter. Daar kan nog een zitje bij in verschillende organen die de niet-planbare zorg omkaderen, zoals de werkgroep 1733 en de Commissie Dringende Geneeskundige Hulpverlening. In 2015 kreeg hij een Quality Award van het Riziv voor het project 'Vast dossier houdende praktijk', waarbij een patiënt die occasioneel zorg opneemt in een bepaalde praktijk, vlot wordt terugverwezen naar zijn GMD-houdende huisarts. In zijn 'vrije tijd' is dr. Verhoeven senior arts bij het kennisdomein Huisartsenkringen van Domus Medica. Domeinverantwoordelijke Gert Merckx getuigt hoe de senior arts te allen tijde toegankelijk is voor advies. Als hij zelf het woord neemt, komt dr. Verhoeven uit de verf als een vernieuwer, die meer dan eens de wenkbrauwen heeft doen fronsen, maar bijna altijd de gemoederen tot bedaren kon brengen. Zo was er eventjes beroering met de Orde en de lokale kring rond een interimbureau dat vanuit 'Bartholomeus' was opgestart. Met de Orde kwam het tot een minzaam vergelijk, met de kring mondden de strubbelingen uit in een toetreding tot de raad van bestuur. Momenteel ijvert Wim Verhoeven voor een betere samenwerking tussen de huisartsen van zijn kring en de lokale ziekenhuizen.