...

Dagelijks publiceert Sciensano cijfers over patiënten die in de ziekenhuizen worden opgenomen en verzorgd. Wat er in de eerste linie gebeurt, blijft buiten beeld.De academische huisartsencentra van KU Leuven, UGent en UAntwerpen sloegen de handen in elkaar om op te volgen wat er zich afspeelt in de huisartsenpraktijken, de triageposten en de woonzorgcentra. Dat gebeurt met medewerking van Domus Medica en de Franstalige wetenschappelijke huisartsenorganisatie SSMG - én ook van Sciensano.De bedoeling is om de pandemie beter in beeld te krijgen, en ook moeilijkheden op het terrein snel op het spoor te kunnen komen. Bijvoorbeeld: raken praktijken in de problemen, doordat collega's uitvallen of het materiaal uitgeput raakt?De deelnemende organisaties stelden samen een vragenlijst op, die op vijf minuten kan ingevuld worden. De vragen zijn vervat in een eForm.De vraag is aan de huisartsen om mee te werken: dagelijks op het eind van de dag de eForm in te vullen en via d eHealthBox naar dokter Bert Vaes te sturen voor verwerking. Hij coördineert het project.Het is belangrijk dat u mee doet - dat u laat weten hoe de situatie is in uw praktijk, uw wijk, uw gemeente. Wat er misgaat, maar ook wat er goed loopt - of er ondersteuning nodig is dan wel of alles goed onder controle is. De eForm vindt u in uw EMD, onder de naam COVID19. De vragen betreffen de organisatie van de praktijk en een aantal praktische zaken. Er worden geen gegevens over patiënten meegestuurd.