...

De huisartsenwachtposten staan dicht bij de burger en gaan overconsumptie en oneigenlijk gebruik van spoed tegen. Ze zijn ook goedkoper dan een behandeling op spoed. Ondanks de belofte in het regeerakkoord, bevriest minister De Block de middelen van de wachtposten terwijl dit de overconsumptie kan tegen gaan.In elke stad en landelijke regio moet er een huisartsenwachtpost zijn die autonoom kan functioneren van de spoeddienst, waar mensen buiten de gewone werkuren terechtkunnen, tijdens de week en in het weekend, maar waar ook een eerste schifting gebeurt, voor er doorverwezen wordt naar spoed.Dit soort huisartsenwachtposten heeft meer dan hun nut bewezen, zoals ook Domus Medica bevestigt. Toch besliste minister De Block in 2015 tot een voorlopige bevriezing van de wachtposten.De minister van Volksgezondheid wil de beschikbare middelen inzetten door verschillende spoeddiensten en huisartsenwachtposten beter te laten samenwerken. Momenteel zijn er 33 wachtposten erkend in Vlaanderen. In heel België zijn er een zestigtal. Er is geen reden meer om wachtposten ook in Vlaanderen verder professioneel te ondersteunen en uit te bouwen.Groen begrijpt niet waarom de Minister de middelen voor de wachtposten bevriest. Er is de laatste jaren veel in geïnvesteerd, mét resultaat. Patiëntenenquêtes wijzen uit dat patiënten heel tevreden zijn over de nabijheid en persoonlijke aanpak van de huisartsen in de wachtposten en zien een duidelijke meerwaarde.Huisartsen kunnen 93 à 94% van de patiënten zelf afhandelen, en hoeven maar 6 à 7% van de patiënten door te verwijzen naar een ziekenhuis. De patiënt is snel en goed behandeld, betaalt zelf minder dan op spoed en het is goedkoper voor de ziekteverzekering.Waarop wachten we ?