...

Huisartsenkringen kunnen de posten dag en nacht bemannen. Het Riziv zal de kosten van het personeel op zich nemen.In de nota van het Verzekeringscomité van maandag 16 maart, die het Riziv op zijn website zette, staat wat meer informatie.De Interadministratieve Cel zal de voorwaarden vastleggen waarin dit soort initiatieven gefinancieerd kan worden.Het zou er vooral om gaan om patiënten met klachten over Covid-19 naar de huisartsenwachtpost te sturen - die dan eigenlijk de rol opneemt van triagecentrum.Daarmee kunnen huisartsen die in hun praktijk niet voldoende beschermingsmaatregelen kunnen nemen, vermoedelijke gevallen van Covid-19 naar de huisartsenwachtpost doorsturen.