...

Er was voorbije zaterdag op de kringvergadering eigenlijk geen discussie over de wenselijkheid van wachtposten. Het publiek kwam er vooral om te leren. Stefan Teughels, de voorzitter van de nieuwe wachtpost in Herentals kwam er zijn ervaring met het publiek delen. Vijf bouwstenenStefan Teughels noemde de vijf pijlers voor een wachtpost. De wachtpost is, om te beginnen, gebouwd rond een professionele structuur: personeel, gebouw, transport, medische uitrusting en IT. De arts moet bij wijze van spreken alleen zijn stempel meenemen, stelt Dr. Teughels. Het personeel omvat een codinator, mensen voor het onthaal en de administratie, en een chauffeur. De wachtpost moet ruim genoeg zijn om onderdak te bieden aan consultatieruimtes en onthaal, een wachtzaal maar ook aan slaapkamers voor de artsen met nachtdienst, een ontspanningsruimte, enzovoort.De lokalen zijn bijvoorkeur gelegen op een goed bereikbare en bekende locatie. In Herentals ligt de wachtpost ook vlakbij een ziekenhuis.Herkenbaar en zichtbaarHerkenbaarheid en communicatie vormen de tweede pijler. Je moet de wachtpost bekend maken bij de lokale overheid, de partners en vooral de bevolking - openingsuren en oproepnummer moeten overal te vinden zijn. De organisatie zorgt voor een grotere zichtbaarheid van de huisartsen. Dat helpt bij het maken van afspraken met partners, zoals de tweede lijn. Patiten uit de wachtpost kunnen in Herentals terecht op de radiologische dienst van het ziekenhuis zonder de spoed te passeren. De verwijzende huisarts krijgt onmiddellijk de rtgenfoto's te zien.De interne communicatie tussen de huisartsen is ook uiterst belangrijk. De gmd-houdend huisarts krijgt onmiddellijk een rapport toegestuurd over MediBridge. Bij een ziekenhuisopname volgt er zelfs een telefoontje.Veiligheid en kwaliteitMeer veiligheid - de derde pijler - is een belangrijke troef van de wachtpost. Een chauffeur in de wagen maakt een verdacht huisbezoek een stuk veiliger. De wachtpost is uitgerust met camerabewaking en een alarmsysteem dat in directe verbinding staat met de politie. Contant geld wordt zoveel mogelijk vermeden. Personen die amok maken, worden geregistreerd en zijn voortaan bekend: de arts weet onmiddellijk met wie hij te doen heeft. Registratie staat ook centraal bij de kwaliteitsbewaking - de vierde pijler. Een huisartsenwachtpost zorgt niet alleen voor een betere weekenddienst, maar verhoogt de kwaliteit van het medisch handelen. Alles wordt gelogd. Statistieken kunnen worden bijgehouden en gepubliceerd. Onlangs kwam in Herentals bijvoorbeeld een kleine bofepidemie aan het licht.De huisartsenwachtpost is een dienstverlenend bedrijf, dat over zijn imago moet waken. Heeft de patit na zijn oproep effectief lang moeten wachten voordat de arts aan huis kwam? Een ombudsdienst analyseert de klachten. De laatste pijler is de samenwerking en de solidariteit onder de collega's. Het vrijstellingsbeleid moet duidelijk zijn. In Herentals werd tabula rasa gemaakt met oude vrijstellingen en voor de nieuwe vrijstellingsregels is iedereen gelijk. De huisarts moet wel beseffen dat hij meedraait in een organisatie.