...

Dokter Karel De Crem reageert als voorzitter van de Huisartsenwachtpost Meetjesland omdat de sneltestbus toch blijft doorrijden. Er werd aangekondigd dat er overleg zou plaatsvinden tussen de initiatiefnemers van de bus en de wachtpost. Maar van dat overleg heeft dokter De Crem zelf geen weet.StrategieSneltests op Sars-CoV-2 hebben hun nut al bewezen. Maar ze kunnen niet zomaar door iedereen afgenomen worden - het blijft een medische handeling - en ze moeten passen binnen een afgesproken teststrategie, stelt De Crem.De sneltestbus doet tests op werknemers op vraag van het bedrijf. Wie negatief test kan daarna weer aan de slag. "De idee dat iedereen na een test kan gaan werken en er dus geen quarantaine meer nodig is, is erg gevaarlijk", aldus De Crem.Zoals bekend zijn de snelle antigeentests minder gevoelig dan een PCR-test. De teststrategie kan inhouden dan een vals-negatief resultaat eerst nog wordt uitgesloten door PCR.De sneltestbus stopt ook op vaste plaatsen waar mensen die een test willen zich op eigen initiatief kunnen laten testen. De huisartsen verzetten zich tegen de snelbustest ook vanwege het commerciële karakter. Een sneltest laten verrichten kost er 80 euro en is daarmee niet voor ieder toegankelijk.Er is volgens dokter De Crem ook geen enkele garantie dat de resultaten van de verrichte sneltests gerapporteerd worden aan Sciensano en de Vlaamse contact tracing.Brede weerstandDe Crem stelt dat hij zeker niet alleen staat met zijn verzet. Hij voelt zich gesteund door de andere voorzitters van Vlaamse wachtposten en de 200 huisartsen van Meetjesland/Beenem - evenals de huisartsen van andere kringen uit de omgeving.Ook bedrijfsgeneeskundige diensten hebben vragen bij de manier waarop de sneltestbus covidtests afneemt op vraag van bedrijven, weet hij. Ze wijzen erop dat de privacy van de patiënt in het gedrang kan komern, werkgevers volgens de wet geen tests mogen afnemen, en het afnemen van antigeentests volgens het FAGG moeten blijven plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van een arts.Dokter De Crem wijst ook nog op de toewijding waarmee artsen het pandemisch coronavirus bestrijden. De huisartsen zouden tekortschieten als ze niet op dit initiatief zouden reageren, zegt hij, maar ze hebben op dit ogenblik die energie eigenlijk nodig voor hun patiënten.De Vlaamse overheid wees er bovendien op dat de sneltestbus ongeoorloofd aan screening doet, omdat dit een vorm is van bevolkingsonderzoek waarvoor de initiatiefnemers eerst toestemming moeten verkrijgen.Goed idee?De N-VA-politici Kathleen Depoorter en Elke Sleurs stelden in een persbericht dat ze de idee van een snelbustest wel genegen zijn. Ze onderstrepen wel duidelijk dat dan moet gebeuren in overeenstemming met de wet, in samenwerking met de bedrijfsarts en binnen de afspraken die moeten gemaakt zijn met de lokale huisartsen.