...

Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen kan de cijfers over de huisartsenschaarste niet echt plaatsen. Zeker niet wegens de jarenlange daling van het aantal huisbezoeken, en dit jaar ook voor het eerst van het aantal raadplegingen per huisarts. Evenmin klopt dit cijfermateriaal met het gegeven dat ons land in Europa -op Griekenland na - het grootst aantal huisartsen heeft per bevolkingseenheid.Wat schuilt dan achter die vreemde cijfers? "Opnieuw en opnieuw speelt de overheid het sluwe spel van verdeel en heers", aldus Herman Moeremans en Anne Leunens. Dat beargumenteren ze zo: voor de overheid is het behoud van de huisartsenwachtdiensten zeer belangrijk. Samen met de veroudering van het huisartsenbestand vermindertevenwel de bereidheid van oud nu ook jong om wachtdiensten te doen.Falend beleidDus spiegelt onze overheid huisartsen in spe een mooie toekomst voor, veronderstellen ze. Terwijl elk jaar de de huisarts minder verdient, het beroep minder aantrekkelijk wordt, de onbetaalde administratie toeneemt en huisartsentaken steeds meer naar specialisten schuiven. Maar die zaken komen helemaal niet uit de verf.Komt nog bij dat in ons land huisartsensyndicaten niet worden toegelaten om mee te wegen op het beleid. Dat in tegenstelling tot het buitenland."Zolang echte huisartsensyndicaten als gesprekspartner worden gemeden als 'de pest', blijft het falend beleid 'de cholera' in de gezondheidszorg, aldus het SVH-bestuur.