...

Huisartsen attesteerden vorig jaar bijna twee miljoen prestaties (consultaties en visites) minder dan in 2009. Dat blijkt uit het gestandaardiseerd verslag 2010 van het Riziv dat Artsenkrant kon inkijken. Het document staat bol van de cijfers die in dezelfde richting wijzen: 2010 was geen goed jaar voor huisartsen. Ze leverden 4,5% minder prestaties en hun totale budget kromp - voor het eerst - met 1,8% tot 1,090 miljard euro. BezoekenKijken we eerst naar de huisbezoeken. In aantallen vertonen die al geruime tijd een negatieve curve, en die trend houdt aan. Bleef de volumedaling in 2009 nog beperkt tot -1,8%, dan ging het in 2010 plots heel wat sneller bergaf: -6,2%. Omgerekend per huisarts betekent dit zowat 70 huisbezoeken minder op jaarbasis.De uitgaven voor bezoeken - die dankzij indexeringen en een tussentijdse herwaardering tot vorig jaar nog bleven toenemen - gaan nu voor het eerst mee achteruit. 2010 is het eerste jaar waarin een daling van de uitgaven voor bezoeken wordt geregistreerd. Huisartsen leveren op hun bezoeken 4% budget in, wat overeenkomt met ruim tien miljoen euro minder uitgaven. RaadplegingenDe neerwaartse spiraal bij de huisbezoeken werd tot voor kort nog deels opgevangen door een stijging van de raadplegingen, maar ook dat behoort nu tot het verleden. Het Riziv noteerde vorig jaar ook 4% minder huisartsenconsultaties, wat naar schatting het equivalent is van 130 raadplegingen minder per huisarts per jaar. Die trendbreuk zet zich ook door in een daling op het niveau van de uitgaven met 2,7%. Omgerekend komt dat neer op 15 miljoen verlies aan budget. De trendbreuk in raadplegingen en bezoeken is algemeen en doet zich over het hele land in gelijke mate voor. De enige aanwijsbare verklaring is de vaccinatiecampagne tegen de Mexicaanse griep die in 2009 nog resulteerde in meer dan 700.000 huisartsencontacten, tegenover afgerond 270.000 contacten in 2010. Maken we abstractie van de vaccinatiecampagne, dan blijft de daling van het aantal huisartsenprestaties beperkt tot 3,6% (in plaats van 4,5%).GmdKijken we verder in de Rizivtabellen, dan blijkt dat huisartsen in 2010 ook terrein moesten prijsgeven voor 'bezoeken tegen verhoogd tarief': een daling met 4,3% in aantallen en met 2,8% in uitgaven. Een lichtpunt zijn de honoraria voor het gmd die erop vooruit gingen: huisartsen rekenden 2% meer gmd's aan, de uitgaven stegen evenredig. Het Riziv gaf ook meer uit voor de administratieve verlenging van het gmd, voor huisartsen die patiten in het ziekenhuis bezochten, en voor de diabetespas.Intussen bleef het aantal raadplegingen bij specialisten stabiel op 25,2 miljoen, al noteren we wel grote verschillen tussen de specialismen onderling. De uitgaven stegen met 3,3% tot 471 miljoen euro. Meer cijfers over de evolutie in het specialistische segment in onze volgende editie.