...

Tachtig procent van de huisartsen vindt dat wachtposten de veiligheid vergroten. Dat is een opvallende conclusie uit de Artsenkrantenenquête over de wachtposten. Meer dan zestig procent van de huisartsen vindt ook dat huisartsenposten de werkomstandigheden verbeteren.Het debat over de wachtposten leidt niet zelden tot polarisatie. De sporen van die polarisatie vindt u terug in de resultaten van de enquête. Eerste belangrijke vaststelling: de meeste huisartsen lijken voor wachtposten gewonnen. Wachtposten vergroten de zichtbaarheid van de beroepsgroep, vinden ze. Het standpunt dat wachtposten een noodzakelijke stap zijn in de uitbouw van de eerste lijn, heeft opvallend meer voorstanders dan tegenstanders.Niet huisartsonvriendelijkHet debat heeft zeker sporen nagelaten. Vlaamse huisartsen beseffen dat wachtposten geen goedkope oplossing zijn en dat hiervoor middelen worden gebruikt die de huisartsgeneeskunde ook op andere manieren ten goede kunnen komen. De oprichting van wachtposten dient de agenda van de overheid. Een kleine helft van de huisartsen vreest dat wachtposten een stap zijn naar een forfaitaire geneeskunde.Maar een zwaar argument van de tegenstanders - dat wachtposten een georganiseerde leegstand zijn omdat de huisarts zijn kabinet moet verlaten - vinden de meesten dan weer overdreven. Huisartsen zien er in de regel niet zoveel graten in om een weekenddag in de wachtpost door te brengen. Wachtposten zijn niet huisartsonvriendelijk.UitdagingDe Vlaamse huisarts is van oordeel dat het besluit om een huisartsenpost op te richten breed gesteund moet zijn door de basis. Een grote meerderheid is voor een of andere vorm van gewogen meerderheid. Maar de beslissing een wachtpost op te richten is dan ook bindend voor alle huisartsen. Bijna tweederde vindt dat deelname aan de wachtpost verplicht is.In onze enquête kwam 14% van de artsen uit een kring die subsidies voor een huisartsenpost heeft aangevraagd, en 30% uit een kring waarin de discussie over de oprichting van een wachtpost gaande is. Het debat over de wachtposten is nog springlevend. En dat zal in de toekomst - wanneer vaste financieringsregels worden ingevoerd en de huisartsenpost professioneel gemanaged moet blijven - niet veranderen.