...

Men gaat er in deze prognose vanuit dat 35% van de geneeskundestudenten voor een opleiding huisartsgeneeskunde kiezen (zie grafiek). Guy Gielis, directeur van het Icho, geeft toe dat het percentage misschien wat ruim is. Vorig jaar zat men inderdaad aan 34%. Dit jaar is het weer wat teruggelopen tot 28% (dat is ongeveer het gemiddelde van de voorbije jaren). Maar het is de taak van het Icho om te zorgen voor voldoende stageplaatsen. Een te krappe schatting zou een slecht beleid zijn.Gunstiger beeldDe stijging is enerzijds te danken aan de toenemende belangstelling voor de geneeskundeopleiding, en anderzijds aan een recente trend om weer vaker voor huisartsgeneeskunde te kiezen. "In de komende jaren zullen er 400 500 haio's zjjn, wat toch aanzienlijk is."Gielis ziet een drietal factoren die verklaren waarom studenten vaker voor huisartsgeneeskunde opteren: "Het huisartsenberoep is weer aantrekkelijker geworden. Iedereen ziet dat de verloning sterk is verbeterd. Een andere negatieve factor vroeger was de hoge mate van beschikbaarheid die van de huisarts verwacht wordt. Die schrikt nu minder af als gevolg van een betere organisatie van de wachtdiensten. Belangrijk is ook dat geneeskundestudenten in de basisopleiding veel ruimer kennis maken met de huisartsgeneeskunde. Ze hebben meer docenten die huisarts zijn en leren tijdens de stages ook beter de eerste lijn kennen."