...

Op 31 augustus verscheen in het Staatsblad een wijziging van het KB over de erkenning van artsen (*). Dat bepaalt dat huisartsenopleiders (stagemeester en stagediensten) voortaan de eerste keer voor drie jaar erkend zullen worden.De overheid komt daarmee tegemoet aan een vraag van de Hoge Raad. Die bracht eind vorig jaar, op 11 december, daarover een advies uit. De Hoge Raad wijst erop dat de beroepsopleiding voor huisartsen vanaf 2018 ook een jaar langer wordt: drie jaar in plaats van twee jaar. Bovendien studeert in 2018 een 'dubbele cohorte' van artsen af.De vraag naar het aantal stageplaatsen zal daarom stijgen. De verlenging van de eerste erkenning moet dat probleem helpen oplossen.In dezelfde aflevering van het Staatsblad verscheen overigens ook een besluit dat de prof. dr. Willy Peetermans van de KU Leuven lid wordt van de 'Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen' en daar prof. dr. Maria Casteels opvolgt. * KB van 21 april 1983