...

Het plan stelt schematisch de maatregelen voor voor de organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg in ons land in een dergelijk scenario. In Vlaanderen tekent Domus Medica voor dit plan - maar ook de Brusselse en de Waalse verenigingen van huisartenkringen. Ook Kartel onderschrijft de 'blauwdruk'.Op het terrein zal de huisartsenkring een of meer artsen aanstellen als gesprekspartner voor de lokale overheid. Ze adviseren die overheid, vertegenwoordigen de kring en helpen de gewijzigde gezondheidszorg te organiseren en te bewaken.De communicatie vanuit de centrale overheden verloopt immers vaak traag en maar in een richting. Deze overheden houden rekening met de informatie die ze van laboratoria en van ziekenhuis krijgen, maar te weinig met wat zich op het terrein zelf afspeelt. Dat willen de kringen helpen ondervangen.Het noodplan omvat maatregelen zoalsDe bijzondere maatregelen moeten ook de gewone gezondheidszorg blijven verzekeren. De huisartsenkringen pleiten ervoor om van overheidswege maatregelen te plannen om het economische en sociale impact op de bevolking op te vangen.