...

Dat zijn beslissingen van de Vlaamse regering vorige vrijdag. Ze komen er op voordracht van de vakminister van welzijn, volksgezondheid en gezin Wouter Beke (CD&V). Een "principiële wijziging" van haar besluit op de huisartsenkringen motiveert de Vlaamse ministerraad door eraan te herinneren dat de kringen een bijzondere plaats innemen in de eerstelijnszorg. Tevens wordt gewezen op hun belang bij de bestrijding van besmettelijke aandoeningen.Een eerste nieuwigheidje is dat de Brusselse Huisartsenkring (BHAK) in het "tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad" voortaan kan rekenen op een extra subsidie van 200.000 euro. Die centen moeten dienen om de Nederlandskundige huisartsen in Brussel te ondersteunen.Belangrijk voor alle Vlaamse huisartsenkringen is wel dat er een verbod komt op fusies of nieuwe erkenningen die een versnippering van de eerstelijnszones tot gevolg hebben. En voor fusies of erkenningen van huisartsenkringen waarbij meerdere eerstelijnszones betrokken zijn, is eerst het advies nodig van de betrokken Zorgraden. Dit wijzigingsbesluit moet wel nog de toets van de Raad van State doorstaan.Tot slot gaat men de subsidies van de huisartsenkringen in de toekomst berekenen op basis van het bevolkingsaantal op 1 januari voorafgaand aan het desbetreffend werkingsjaar. En de Vlaamse overheid zal voorschotten uitbetalen.