...

De GEES, de expertencommissie die het beleid adviseert over de exitstrategie, zette gisteren het licht op groen voor de eerste fase van het versoepelen van de lockdown.De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid - de tiende die sinds het uitbreken van de crisis plaatsvond - bekrachtigde gisteren ook een aantal besluiten die de strategie van 'test and trace' in werking moet zetten.'Testcentra'?Voor het testen van mensen in de eerste lijn - buiten de ziekenhuizen en andere instellingen (woonzorgcentra) - krijgen de huisartsenkringen het initiatief voor de lokale organisatie.Huisartsen kunnen in principe de test zelf uitvoeren, maar ze moeten dan wel over het afname- en beschermingsmateriaal beschikken. Een alternatief is dat de huisarts patiënten die hij wil laten testen kan doorverwijzen naar de triagecentra - die dan 'testcentra' worden.TraceParallel worden de 'callcenters' voor contact tracing op vier mei opgestart - ze moeten tegen 11 mei volledig operationeel zijn.Over de 'contact tracing' was er gisteren heel wat te doen. Zo bleek de aanbesteding die Vlaams minister Wouter Beke had laten uitschrijven voor een externe consultant bij de aanwerving van 1.200 'contact tracers' niet correct te zijn, en moest een nieuwe procedure worden opgesteld.Maar minister-president Jan Jambon verzekerde gisteren in het Vlaams Parlement dat op 4 mei kan gestart worden met het proefdraaien van het systeem, en dat het call center op 11 mei op volle capaciteit zal kunnen werken.Het interfederaal comité 'testing and contactopvolging' dat op 24 april van start ging, kreeg gisteren ook de bekrachtiging van het IMC. In dat comité zitten de betrokken ministers en experts. Het buigt zich over de personeelsbezetting van de callcenters, formuleert instructies, en doet voorstellen over de strategie. Het Comité wordt voorgezeten door professor Emmanuel André.Achilleshiel?Maar misschien is de achilleshiel van de hele strategie niet het callcenter maar het gebrek aan materiaal. Van die mening is dokter Marc Moens van de BVAS klaarblijkelijk. Hij waarschuwde in de media dat artsen en verpleegkundigen die de tests moeten afnemen, nog niet beschikken over genoeg afdoende beschermingsmateriaal - zoals FFP2-maskers. Ook is er een tekort aan reagentia, stelt hij, en aan de benodigde wissers. De Italiaanse fabriek die op de productie van het juiste formaat van wissers een quasi monopolie had, ligt al enige tijd stil. De IMC plant op dit vlak in ieder geval ook een betere coördinatie tussen de verschillende overheden. Informatie over betrouwbare leveranciers, bestellingen, leveringen en stocks wordt uitgewisseld. De bedoeling is ook een solidaire voorraad aan te leggen, waarop een regio in geval van nood een beroep zal kunnen doen.