...

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni dit jaar regelt de erkenning, en de daaraan gebonden financiering, van de huisartsenkringen. Dit BVR herneemt voor een groot stuk het KB uit 2002 - maar voegt wel twee nieuwe opdrachten voor de kring aan het lijstje toe: het bevorderen van de gegevensdeling en de praktijkpermanentie.Over wat de rol is van de kringen voor deze twee materies, kunt u meer lezen op onze website:Gegevensdeling: wat kunnen kringen doen?Praktijkpermantie verzekerenIn de Artsenkrant van vrijdag leest u meer over de Kringvergadering.