...

Het Riziv berekende dat in 2011 de Riziv-uitgaven voor huisartsenhonoraria met 68,2% zijn gestegen ten opzichte van 2002. Marc Moens rekent uit dat een voltijds huisarts een jaarinkomen heeft van 165.125 euro - een derde minder dan de gemiddelde voltijdse ziekenhuisarts.Volgens de cijfers van het Riziv bedroegen de uitgaven voor huisartsenprestaties in 2011 1.129 miljoen euro. In 2002 ging het nog om 671 miljoen euro. Dat is, op tien jaar tijd, een stijging 68,2%.Marc Moens van de Bvas gaat in een eigen berekening nog twee jaar terug: tussen 2000 en 2011 stegen de uitgaven voor de honorariamassa van huisartsen zelfs 80,61%. Per jaar groeide het budget sinds 2000 met 5,05% aan. Wanneer je de index er af trekt, zit je volgens Dr. Moens nog met een reële stijging van 61,67% sinds 2000 - dat is een jaarlijkse toename van 4,09%.(*)PositioneringDr. Moens wil graag - grosso modo - de vergelijking maken met andere artsen. Het KCE berekende onlangs het jaarinkomen van ziekenhuisspecialisten. De cijfers liepen nogal uiteen naargelang het ziekenhuis en het betreffende specialisme (zie AK2249 en AK2246). Het jaarinkomen voor een 'fulltime-equivalent' van de gemiddelde ziekenhuisarts bedroeg 244.959 euro - daarvan worden nog sommen afgehouden door het ziekenhuisbeheer of de medische raad.Om het jaarinkomen van een FTE-huisarts te berekenen, moet je het remgeld er nog bijtellen. Voor consultatie en huisbezoeken bedraagt dat zo'n 20% van het honorarium. Moens telt nog eens 225 miljoen bij de honorariamassa en komt dan uit op een bedrag van 1.354 miljoen euro. Voor het aantal FTE-huisartsen baseert Marc Moens zich op een studie van Dr. Pascal Meeus van het Riziv van eind mei 2012. Het Riziv kent 12.228 artsen met een huisartsenprofiel, maar dat aantal correspondeert met 8.200 FTE's. Het bruto jaarinkomen van een FTE-huisarts bedraagt dan 165.125 euro (1,3 miljard gedeeld door het aantal FTE).De huisarts verdient dus al bij al nog een derde minder dan de 'gemiddelde' specialist. Het afgelopen decennium is er heel wat vooruitgang geboekt - maar er is nog werk aan de winkel, zo concludeert de artsenleider. Maar dat geldt trouwens ook voor andere specialismen die onder het gemiddelde vallen. Zo zou volgens het KCE-rapport een FTE-neuroloog een jaarinkomen van 157.536 euro hebben. Dat is minder dan een huisarts.(*) Tien jaar geleden betaalde de patiënt relatief meer remgeld: het remgeldaandeel bedroeg toen nog bijna 25%, tegenover iets meer dan 20% nu. Dat verschil is in dit groeicijfer niet verrekend.