...

Volgens de lezer is het forfaitaire maandbedrag voor forfaitair werkende huisartsen gedaald met meer dan 10% sinds 2007. "Dit is een zeer gevoelige graadmeter voor de achteruitgang van de huisartsgeneeskunde in Belgi, schrijft hij. "De uitgaven aan de raadplegingen en huisbezoeken van de huisartsen nemen af terwijl het aantal gerechtigden van de ziekteverzekering erg toenemen." 'Geen woorden, wel daden' Hij concludeert daaruit dat de bevolking om allerhande reden minder vaak zijn huisarts opzoekt. Volgens de arts is er dan ook een structurele en financie herwaardering van het huisartsenberoep nodig. "Een echte echelonnering, budgetten voor praktijkhulp en infrastructuur, hogere erelonen in betaling per prestatie als in forfaitaire geneeskunde.... Geen woorden, maar daden zijn nodig. Zeker als we een kwalitatief hoogstaande goed toegankelijke gezondheidzorg in Belgiwillen behouden."In een volgende editie van Artsenkrant leest u meer details hierover.