...

De regering-Di Rupo denkt eraan om de wet op het vrije beroep af te schaffen en de vrije beroepen in de plaats volledig te onderwerpen aan de wet betreffende de marktpraktijken, wat neerkomt op een gelijkstelling met de commerciële beroepen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan de arresten van het Grondwettelijk Hof in verband met de Europese richtlijnen over onder meer oneerlijke handelspraktijken en consumentenrechten.Eigen reglementeringDe Federatie voor de Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) wijst dat idee echter resoluut van de hand en pleit ervoor om die richtlijnen voor vrije beroepen om te zetten via de wet op vrije beroepen uit 2002. "Alle vragen vanuit het Grondwettelijk Hof of vanuit Europa kunnen perfect opgevangen worden via die eigen reglementering", klinkt het."Veel van wat de wet op marktpraktijken regelt, is trouwens niet van toepassing voor ons", wijst de FVIB de regering terecht. "Dat sommige politieke partijen dat niet willen erkennen en ons nu onder een globaal boek markpraktijken willen duwen, duidt op een gebrek aan respect en erkenning van de specificiteit van vrije beroepen. Vrije beroepers zijn dan wel ondernemers, je kan ons niet zomaar gelijkstellen met andere commerciële beroepen. De onafhankelijke positie én de meerwaarde van een vrij beroep worden gewaarborgd door een beroepsspecifieke deontologie, het beroepsgeheim en een aangepaste reglementering."ArtsenMochten vrije beroepen straks toch onder de wet op marktpraktijken vallen, dan geldt dat ook voor artsen. "Dat zou uiteraard tot absurde situaties leiden, want heel veel artikels zullen niet van toepassing zijn voor hen. Denk maar aan de regels over etikettering, solden, de sperperiode,...", aldus de federatie. "Met onze cartoon (zie afbeelding) willen we die absurditeit dan ook in de verf te zetten."De komende weken wil de FVIB zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen op haar petitie voor de eigenheid van het vrije beroep, om zo een duidelijk signaal af te kunnen leveren aan de verantwoordelijke politici.