...

Artsenkrant zette de nieuwste cijfers van het Riziv vrijdag online. Vorig jaar waren de Belgische huisartsen goed voor 32,649 miljoen raadplegingen. Dat zijn er ongeveer 542.000 meer dan in 2011, een stijging met 1,7%. Het aantal huisbezoeken bleef verder dalen, tot 13,326 miljoen.0,56% meer contactenDe eindbalans is dat er in 2012 een half procent meer huisarts-patiëntencontacten waren dan in 2011. Het heeft geen zin om, zoals sommige media, alleen te focussen op de stijging bij de raadplegingen, zonder de daling bij de huisbezoeken in rekening te nemen. De conclusie "dat huisartsen nooit meer werk hadden dan nu" klopt, maar moet enigszins gerelativeerd worden.De stijging van het aantal huisartsenconsultaties houdt nu al tien jaar aan. Alleen in 2010 was er een dipje ten gevolge van een erg strenge maand december. Maar door de toename met 900.000 raadplegingen in 2011 en nog eens 542.000 in 2012 is die tijdelijke terugval nu helemaal hersteld. In een periode van tien jaar zijn er 4,3 miljoen huisartsenconsultaties bijgekomen, een stijging met meer dan 15%.HuisbezoekenMaar daar staat tegenover dat het aantal huisbezoeken jaar na jaar verder blijft afkalven. Vorig jaar noteerde het Riziv weer 268.000 huisbezoeken minder dan in 2011, een daling met 2%. In absolute cijfers werden in 2012 afgerond 13,32 miljoen huisbezoeken geregistreerd, waarvan 8,79 miljoen 'gewone' visites en 4,53 miljoen tegen verhoogd tarief (nacht, weekend, et cetera).Opvallend detail: de dalende curve bij huisbezoeken lijkt niet meer op te gaan voor de 'bezoeken aan verhoogd tarief'. Vorig jaar deed zich daar een kentering door met voor het eerst sinds lang een lichte toename.Hoe dan ook, dat doet niets af aan de vaststelling dat er een neerwaartse trend is in huisbezoeken die al minstens een decennium aanhoudt. Vergeleken met tien jaar geleden zijn er nu bijna 5,2 miljoen huisbezoeken minder (- 28%).Er kwamen in 2012 meer raadplegingen bij dan er huisbezoeken wegvielen. Het saldo voor de huisartsen valt dus positief uit: 274.000 prestaties meer dan in 2011. In totaal waren er vorig jaar 45,975 miljoen patiëntencontacten, dat zijn er "maar" 0,56% meer dan het jaar voordien.GMD-verlengingHet bijkomend honorarium voor het globaal medisch dossier (GMD) werd vorig jaar 3,82 miljoen keer aangerekend. Dat is een lichte stijging met 1,2%, die volgt op een forse stijging in 2011 (10%). Daarnaast werd bij zowat 1,5 miljoen patiënten het medisch dossier in 2012 administratief verlengd (een stijging met 6%).