...

Professor Schokkaert ligt mee aan de basis van het huidige systeem van de financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen en geldt als een kenner van ons sociale zekerheidssysteem. In het interview met Weliswaar, een blad over gezondheids- en welzijnszorg van de Vlaamse overheid, heeft hij het onder meer over de huisartsgeneeskunde. We willen u dit citaat uit het interview niet onthouden. Erik Schokkaert in www.weliswaar.be: "Iedereen zit voortdurend te toeteren over wat die eerstelijnszorg er allemaal bij moet nemen. De huisartsen zullen in de toekomst genieën moeten zijn. Want zij zullen het eerst op de toegenomen eisen moeten reageren. De kennis van het kerngenoom zal bijvoorbeeld de komende jaren fenomenaal toenemen. De gevolgen daarvan kennen we op dit moment niet. Het zal dan de huisarts zijn die ons moet helpen om de informatie die we uit het kerngenoom halen te interpreteren. Chronische en levensstijlgebonden ziekten leggen de komende decennia een grotere druk op de zorg. Wie moet ze te lijf gaan? De huisarts. Maar die huisartsen zijn daar eenvoudigweg niet toe in staat. De redding ligt in community based zorgsystemen waarin de huisarts een van de spelers is, naast bijvoorbeeld sociale organisaties. Als je meer mondige patiënten hebt, dan zullen die eerst de huisarts met vragen bestoken. En we willen dat de mensen niet meteen naar het ziekenhuis trekken. Wel, als patiënt heb je altijd een meer holistisch beeld van je problemen. Je hebt iemand nodig die daarop kan reageren. Allicht kom je dan terecht bij een huisarts, maar die zal overvraagd zijn. Huisartsenpraktijken lossen niet alles op, want zijn huisartsen die zich specialiseren nog wel huisartsen?", aldus Erik Schokkaert.