Om de pas opgerichte Zorgraden van de 60 eerstelijnszones te informeren worden op 6 en 7 juli infosessies georganiseerd door de Vlaamse overheid. Zorgverstrekkers staan erbij en kijken ernaar. Nochtans stonden duizenden zorgverstrekkers vanaf dag één in de frontlinie, elk vanuit hun eigen expertise.

Verschillende experten waarschuwen ons voor een tweede opflakkering van het coronavirus. Daarom is het logisch dat we op korte termijn een aangepast crisisplan uitwerken. Tegelijk stellen we vast dat de huisartsen op hun limieten botsen. Verschillende huisartsenkringen gaven in een open brief aan dat hun draagkracht ver overschreden is. Kortom, "het is op" was de noodkreet vanuit de huisartsenkringen.

We lezen tevens met stijgende verbazing dat de pas opgerichte Zorgraden alweer nieuwe opdrachten bijkrijgen: "de medische expertise aanwezig in het netwerk moet worden aangesproken, men moet inzetten om te adviseren en te helpen om lokale uitbraken te beheersen, in nauwe samenwerking met lokale besturen. Het beschikbare hulpaanbod in de regio moet worden ingezet om de noden die er zijn te beantwoorden en om uitbraken te voorkomen. Tenslotte moet men de bevolking en zorgaanbieders informeren en sensibiliseren over hoe ze kunnen bijdragen om covid-19-uitbraken te beheersen.

Om deze informatie-uitwisseling te bevorderen worden de Zorgraden gevraagd worden om per regionale zorgzone een regionaal, uniek aanspreekpunt aan te duiden. Dit aanspreekpunt werkt samen met de betrokken zorgraden aan een goede informatiedoorstroming tussen de zorgraden onderling en de overheden."

Maak geen draaiboeken in onze plaats, betrek ons en benut onze kanalen en expertise maximaal

Om het uniek aanspreekpunt en ook een lokaal crisisteam te installeren stelt de Vlaamse regering extra middelen ter beschikken aan de Zorgraad. "Hiermee kan op lokaal niveau ook medische expertise (bijvoorbeeld via de huisartsenkringen) ingekocht worden."

De betrokken zorgverstrekkers staan erbij en kijken ernaar. We zijn niet betrokken bij het tot stand komen van deze opdracht. Het stoort ons dat de overheden niet de moeite doen om in dialoog te gaan, ondanks verschillende vragen vanuit de eerstelijnssector. Wat menig collega stoort, is het ogenschijnlijk gebrek aan respect voor de expertise die we door onze hoogstaande opleiding verworven hebben. De overheid moet vertrouwen hebben in de opleidingen die zorgverstrekkers in de eerste lijn genoten hebben.

Zorgverstrekkers werkzaam in de eerste lijn stellen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid bij een tweede, of derde opflakkering ter beschikking. Duizenden apothekers, artsen, diëtisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, logopedisten, podologen, psychologen, tandartsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen bieden hun praktijken, oren, ogen, handen aan om samen een plan van aanpak uit te werken. Lokale zorgverstrekkers kunnen bij een volgende piek, mede door hun fijnmazig netwerk wel degelijk een verschil maken om burgers en patiënten zo goed mogelijk door deze en volgende crisissen te leiden.

Er is één noodzakelijke stap te zetten: ga in gesprek met de zorgverstrekkers op de eerste lijn. Maak geen draaiboeken in onze plaats, betrek ons en benut onze kanalen en expertise maximaal.

Het stoort ons dat de overheden niet de moeite doen om in dialoog te gaan, ondanks verschillende vragen vanuit de eerstelijnssector

Op deze manier kunnen we de net opgerichte Zorgraden versterken en de duizenden zorgverstrekkers motiveren om opnieuw letterlijk de handen uit de mouwen te steken bij een volgende opflakkering. Met een plan dat we samen schrijven in plaats van een plan dat boven ons hoofd werd gemaakt door projectmanagers, administratie en overheden.

We twijfelen niet aan de goede bedoelingen van deze auteurs, maar wij, apothekers, artsen, diëtisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, logopedisten, podologen, psychologen, tandartsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen zij hét moe om niet au serieux te worden genomen, ook en zelfs niet in deze crisis.

(*) In het Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers (OZZ) zjjn vertegenwoordigd: de Algemene Pharmaceutische Bond (APB), Axxon, Kwaliteit in Kinesitherapie (Axxon), de Belgische Vereniging der Podologen (BVP-ABP), de Beroepsvereniging voor verpleegkundigen (NVKVV), Ergotherapie Vlaanderen (EV), het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT), het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN), het Vlaams Artsensyndicaat (VAS), de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV), de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD), de Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV), de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) en de Vlaamse Vereniging van Logopedisten (VVL).

Om de pas opgerichte Zorgraden van de 60 eerstelijnszones te informeren worden op 6 en 7 juli infosessies georganiseerd door de Vlaamse overheid. Zorgverstrekkers staan erbij en kijken ernaar. Nochtans stonden duizenden zorgverstrekkers vanaf dag één in de frontlinie, elk vanuit hun eigen expertise.Verschillende experten waarschuwen ons voor een tweede opflakkering van het coronavirus. Daarom is het logisch dat we op korte termijn een aangepast crisisplan uitwerken. Tegelijk stellen we vast dat de huisartsen op hun limieten botsen. Verschillende huisartsenkringen gaven in een open brief aan dat hun draagkracht ver overschreden is. Kortom, "het is op" was de noodkreet vanuit de huisartsenkringen. We lezen tevens met stijgende verbazing dat de pas opgerichte Zorgraden alweer nieuwe opdrachten bijkrijgen: "de medische expertise aanwezig in het netwerk moet worden aangesproken, men moet inzetten om te adviseren en te helpen om lokale uitbraken te beheersen, in nauwe samenwerking met lokale besturen. Het beschikbare hulpaanbod in de regio moet worden ingezet om de noden die er zijn te beantwoorden en om uitbraken te voorkomen. Tenslotte moet men de bevolking en zorgaanbieders informeren en sensibiliseren over hoe ze kunnen bijdragen om covid-19-uitbraken te beheersen. Om deze informatie-uitwisseling te bevorderen worden de Zorgraden gevraagd worden om per regionale zorgzone een regionaal, uniek aanspreekpunt aan te duiden. Dit aanspreekpunt werkt samen met de betrokken zorgraden aan een goede informatiedoorstroming tussen de zorgraden onderling en de overheden." Om het uniek aanspreekpunt en ook een lokaal crisisteam te installeren stelt de Vlaamse regering extra middelen ter beschikken aan de Zorgraad. "Hiermee kan op lokaal niveau ook medische expertise (bijvoorbeeld via de huisartsenkringen) ingekocht worden."De betrokken zorgverstrekkers staan erbij en kijken ernaar. We zijn niet betrokken bij het tot stand komen van deze opdracht. Het stoort ons dat de overheden niet de moeite doen om in dialoog te gaan, ondanks verschillende vragen vanuit de eerstelijnssector. Wat menig collega stoort, is het ogenschijnlijk gebrek aan respect voor de expertise die we door onze hoogstaande opleiding verworven hebben. De overheid moet vertrouwen hebben in de opleidingen die zorgverstrekkers in de eerste lijn genoten hebben. Zorgverstrekkers werkzaam in de eerste lijn stellen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid bij een tweede, of derde opflakkering ter beschikking. Duizenden apothekers, artsen, diëtisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, logopedisten, podologen, psychologen, tandartsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen bieden hun praktijken, oren, ogen, handen aan om samen een plan van aanpak uit te werken. Lokale zorgverstrekkers kunnen bij een volgende piek, mede door hun fijnmazig netwerk wel degelijk een verschil maken om burgers en patiënten zo goed mogelijk door deze en volgende crisissen te leiden. Er is één noodzakelijke stap te zetten: ga in gesprek met de zorgverstrekkers op de eerste lijn. Maak geen draaiboeken in onze plaats, betrek ons en benut onze kanalen en expertise maximaal. Op deze manier kunnen we de net opgerichte Zorgraden versterken en de duizenden zorgverstrekkers motiveren om opnieuw letterlijk de handen uit de mouwen te steken bij een volgende opflakkering. Met een plan dat we samen schrijven in plaats van een plan dat boven ons hoofd werd gemaakt door projectmanagers, administratie en overheden. We twijfelen niet aan de goede bedoelingen van deze auteurs, maar wij, apothekers, artsen, diëtisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, logopedisten, podologen, psychologen, tandartsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen zij hét moe om niet au serieux te worden genomen, ook en zelfs niet in deze crisis.(*) In het Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers (OZZ) zjjn vertegenwoordigd: de Algemene Pharmaceutische Bond (APB), Axxon, Kwaliteit in Kinesitherapie (Axxon), de Belgische Vereniging der Podologen (BVP-ABP), de Beroepsvereniging voor verpleegkundigen (NVKVV), Ergotherapie Vlaanderen (EV), het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT), het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN), het Vlaams Artsensyndicaat (VAS), de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV), de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD), de Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV), de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) en de Vlaamse Vereniging van Logopedisten (VVL).