...

Niet iedereen steunt het protest van de Nederlandse huisartsen tegen de geplande besparingen van minister Schippers. Terwijl vandaag in Amsterdam 5.000 verontwaardigde huisartsen verzamelen aan de RAI, laat Wim Groot, professor gezondheidseconomie aan de universiteit van Maastricht, een ander geluid horen: "Huisartsen zijn helemaal niet zielig."Groot gaat daarmee in tegen de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en andere huisartsenorganisaties, die zich radicaal tegen de bezuinigingsplannen keren. Volgens de LHV verdient een Nederlandse huisarts in loondienst 70.000 euro bruto per jaar, een huisarts met praktijk zou iets meer dan 100.000 euro bruto per jaar verdienen. Maar, nog volgens de LHV, door de plannen van Schippers zouden praktijken het met 20.000 euro minder moeten rooien. "En dat zal het zorgaanbod in gedrang brengen", klinkt het.Volgens Groot verdienen Nederlandse huisartsen hun boterham evenwel goed, ook in vergelijking met hun Europese collega's. "Bovenaan de salarisranglijst staan de Britse dokters, maar de Nederlandse en Duitse artsen zitten daar vlak onder", aldus Groot, die de normlonen van de LHV een onderschatting noemt. "Daar kan waarschijnlijk nog de helft bij opgeteld worden." Militante houding"Huisartsen moeten zich dan ook redelijker opstellen", aldus Groot. "Er wordt geroepen dat door de bezuinigingen geen investeringen meer mogelijk zijn in huisartsenposten. Maar medische specialisten zijn ook aangepakt in hun inkomens en zij hebben ook geklaagd. Maar ze zijn niet zo militant geweest dat ze meteen aankondigden bepaalde zorg niet meer te leveren."Tot slot verwijt Groot de huisartsen ook een zekere hypocrisie. "Huisartsen weten de regels zeer goed 'ten eigen voordeel' weten aan te wenden. Zo is sinds een aantal jaar een uitgebreid consult met de patiënt mogelijk, wat de dokter extra geld oplevert. En meteen zie je dat het aantal uitgebreide consulten sterk stijgt."