...

Gevraagd naar een reactie op het middelengebruik bij de Vlaamse huisarts (1) waarschuwt Prof. Dr. Bert Aertgeerts (KU Leuven) dat we de cijfers niet verkeerd mogen interpreteren. "De AUDIT C-schaal wordt vooral gebruikt als screeningsinstrument. Het is dus zeker niet zo dat één Vlaamse huisarts op drie als een dronkenlap door het leven gaat.""Het resultaat maakt ons er wél attent op dat de huisartsengroep hier groter risicogedrag vertoont dan de algemene bevolking", vervolgt Dr. Aertgeerts. "De literatuur bevestigt dat trouwens, ook voor andere beroepsgroepen die maatschappelijk belangrijke posities bekleden en veel verantwoordelijkheid dragen."Ook de hoeveelheid artsen die aan 'binge drinking' doet - 17% bij de mannen, 6% bij de vrouwen - baart Aertgeerts zorgen. "Dat zijn opvallende cijfers. We moeten daar als beroepsgroep, die zoveel vertrouwen geniet van het publiek en van onze patiënten, dan ook uit leren en ons gedrag wat bijstellen."