...

De opdracht kwam van de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, die eind vorig jaar hiervoor een budget vrijmaakte. De druk op de huisartsenpraktijken is hoog. Volgens de resultaten van de studie voerde bijna driekwart van de huisartsenpraktijken een of andere vorm van patiëntenstop in - bij 13% is die volledig. 15% van de huisartsen vindt dat de werkdruk onhoudbaar is geworden. Goed een kwart van de huisartsen wil de praktijk stoppen: meestal in de komende jaren, maar soms ook in de komende maanden. Nog eens bijna 30% denkt de activiteit te zullen verminderen. 17% van de praktijken kan een patiënt met een urgentie geen opvang verzekeren, zelfs niet telefonisch. Veel huisartsen stromen uit, maar de zorgvraag zelf vermindert niet. De bevolking wordt ouder en is diverser samengesteld, de huisartsenzorg wordt complexer en krijgt er nog nieuwe taken bij. Deze resultaten komen uit een bevraging van twee huisartsenkringen: Turnhout, en de IJzerstreek en Westkust. Dat is een eerste stap. De onderzoeksgroep stelde een uitgebreide lijst van indicatoren op om de zorgvraag en het zorgaanbod over heel Vlaanderen in kaart te brengen. Het onderzocht ook welke beschikbare databases kunnen bevraagd worden om indicatoren te meten, meestal die over de zorgvraag. De bedoeling is om de situatie voor het hele Vlaamse grondgebied in kaart te brengen, letterlijk tot op wijkniveau. "Wanneer je een probleem als een patiëntenstop wilt aanpakken, moet je het eerst goed in beeld brengen", stelt dokter Stefan Teughels van Domus Medica. "We ontwikkelen een instrument om dit over het hele grondgebied te doen. Huisartsenkringen kunnen we dan tools aanbieden om in hun regio de problemen aan te pakken."