...

De nieuwste audit van het Riziv, die Artsenkrant in detail kon uitpluizen, biedt voortaan de mogelijkheid om de statistieken te analyseren over tien jaar. Wat blijkt? Tussen 2005 en 2014 daalde het aantal huisbezoeken met welgeteld 4.101.244 eenheden (-25,1 %).Met een afname van 5,7% tussen 2013 en 2014 ging het aantal huisbezoeken er sterker op achteruit dan de voorgaande jaren. Opvallend is dat die daling in 2014 niet gecompenseerd wordt door een toename van het aantal raadplegingen, zoals de voorgaande jaren wel het geval was: het totale aantal huisartsencontacten bedraagt namelijk 45,525 miljoen gevallen, wat een daling betekent met 1,2% of 562.000 contacten ten opzichte van 2013.Bekijken we de evolutie over tien jaar, dan is er wel sprake van een compensatie. In 2005 factureerden de Belgische huisartsen zo'n 28,4 miljoen raadplegingen aan het Riziv, tien jaar later is dat 33,3 miljoen (+17,4%), of zo'n vijf miljoen prestaties meer.Bezoek in het ziekenhuisHet GMD evolueert minder snel dan voorheen. In 2014 werd iets meer dan vier miljoen keer de opening van een GMD aangerekend. Het aantal administratieve verlengingen verdubbelde tussen 2005 en 2014 zowat, van 844.000 naar 1,7 miljoen. In 2014 is er sprake van een stabilisering (-0,1%) ten opzichte van 2013.Het GMD-plus werd in 2014 liefst 523.589 keer aangerekend, tegenover 159.780 keer in 2011, wat neerkomt op een verdriedubbeling. Het GMD-plus blijft wel achter op de oorspronkelijke streefcijfer van 1,5 miljoen patiënten (70% van de doelgroep).Wat verder opvalt, is dat huisartsen veel vaker een patiënt bezoeken in het ziekenhuis: zo'n 70.000 keer in 2014 tegenover 16.000 keer in 2005. De ereloonsupplementen voor dringende bezoeken hebben hun doel blijkbaar niet gemist: er is sprake van een drastische terugval in 2014 (-57% ten opzichte van 2013).Opvallende evolutieAls we ten slotte het globale plaatje bekijken, leren we dat de huisartsen in tien jaar tijd 820.202 prestaties meer hebben uitgevoerd, met in totaal 45.525.385 huisbezoeken en raadplegingen in 2014. Die toename is eerder klein (+1,8%). En zoals gezegd is er in 2014 een afname ten opzichte van 2013, met 562.000 contacten minder. Dat is volgens het audit-rapport een 'opvallende' evolutie, want sinds 2009 en de Mexicaanse griep ging het aantal patiëntencontacten in stijgende lijn.Voor die 45 miljoen prestaties gaf het Riziv 1,03 miljard euro uit. Vergeleken met de 773 miljoen euro in 2005 betekent dat een stijging van de uitgaven met 29,8%.