...

De cijfers verschenen in BMC Health Services Research. Ze komen uit een Europees onderzoek onder leiding van Madelon Kroneman. Met cijfers van die onderzoekster is het steeds opletten geblazen. Wie herinnert zich niet de heisa in 2005, toen de Belgische huisarts met een inkomen van 30.400 euro na aftrek van praktijkkosten, helemaal achteraan bleek te bengelen in Europa. De berekening zat toen vol met fouten. In werkelijkheid was het inkomen toen al ongeveer het dubbele van Kronemans cijfer.AanpassingenDit keer gingen de onderzoekers iets grondiger te werk. Om nieuwe calamiteiten te vermijden, deden ze een beroep op een cijferexpert van het Riziv om de Belgische cijfers te valideren. Toch zijn er nog kanttekeningen te maken bij de methodologie.Het team van Kroneman vergeleek de inkomens van 2000 met die van 2009. Voor 2000 vertrekken ze van een inkomen van 40.000 euro na aftrek van kosten. Tien jaar later is dat gestegen naar 93.000 euro. In totaal verdiende een doorsnee voltijdse Belgische huisarts in 2009 afgerond 142.000 euro. Het beheer van praktijk en personeel kostte 49.000 euro.Huisartsen zagen hun inkomen de voorbije tien jaar stijgen door verschillende kleine aanpassingen. Voorbeelden zijn de uitbreiding van het GMD naar patiënten vanaf 50 jaar in 2001 en naar de hele bevolking in 2002 en de invoer van het tarief voor avondconsultaties in 2008. "Dat was duidelijk een bewuste strategie", zegt hoofdonderzoekster Madelon Kroneman. "Door het inkomen op te drijven, heeft de overheid het huisartsenberoep aantrekkelijker willen maken. Al dient gezegd dat de meeste specialisten nog altijd een pak meer verdienen."SchattingBij de praktijkkosten van de Belgische huisartsen maken de auteurs van de studie wel voorbehoud. En terecht. Terwijl de uitgaven voor het beheer van de praktijk voor huisartsen in andere Europese landen ongeveer de helft bedragen van de totale inkomsten, is dat aandeel in België maar 35%.De onderzoekers vonden geen onafhankelijke cijfers voor ons land en baseerden zich daarom op een schatting uit 2001, die ze indexeerden. "Maar door de complexere praktijkvoering en nieuwe investeringen in ICT liggen die kosten wellicht hoger", aldus Kroneman. Met andere woorden: de kosten van de Belgische huisarts zijn met de natte vinger berekend. En ook aan de inkomenszijde zijn er gebreken. Zo zijn de forfaits voor accreditering, EMD, Impulseo niet mee in rekening genomen. Met de nieuwe inkomenscijfers - voor wat ze waard zijn - stijgen de Belgische huisartsen plots naar de vierde plaats op de Europese ranglijst. Nederland had van de acht onderzochte landen met 155.700 euro in 2009 het hoogste gemiddelde huisartseninkomen.Bvas: 'Inhaalbeweging was noodzakelijk'"Een inhaalbeweging die nodig was." Dat zegt de Bvas in een reactie op het nieuws dat het inkomen van de Belgische huisartsen de voorbije tien jaar meer dan verdubbeld is."Dat is een evolutie van de afgelopen tien jaar", zegt David Desmet, woordvoerder van het artsensyndicaat. "Een correctie van het feit dat de Belgische huisartsen jarenlang zeer onderbetaald waren. Van de acht onderzochte landen staan wij nu op de vierde plaats. Tien jaar geleden bungelden wij ergens onderaan het Europese lijstje", zegt Desmet, die benieuwd is naar de plaats van de Belgische huisartsen op de lijst met 27 Europese landen. Hij verwacht overigens dat de trend zich nu zal stabiliseren.