...

Het zijn enkele conclusies uit het PROMISE- onderzoek van het Tropisch Instituut en de UAntwerpen dat vrijdag op een ITG-symposium werd voorgesteld. Thema van de studie is de manier waarop PrEP-zorg geoptimaliseerd kan worden. PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis), zijnde een hiv-preventiepil, blijkt erg doeltreffend in de strijd tegen hiv. Het doet het aantal diagnoses al enkele jaren (erg langzaam) dalen. Toch is er een groter aandeel in hiv-infecties bij mannen die seks hebben met mannen (MSM) met een migratieachtergrond. Preventie blijft dus noodzakelijk. PrEP is daarbij doeltreffend.Momenteel zijn er in ons land meer dan 5.000 PrEP-gebruikers, vrijwel uitsluitend MSM. Het aantal stijgt. De pil bereikt wel niet iedereen. Met name vinden MSM met minder kennis van PrEP, met een slechtere mentale gezondheid of met financiële problemen minder snel de weg naar de preventiepil. Ook lager opgeleide MSM, MSM die niet in grote steden leven, die minder open zijn over hun seksualiteit of zich niet identificeren als homoseksueel kennen PrEP minder goed.De onderzoekers stelden vast dat de vrees voor negatieve reacties en het aantal PrEP-gebruikers in iemands netwerk de keuze voor de preventiepil sterk beïnvloeden. Sociale normen en netwerken spelen dus een grote rol.Ze stelden vast dat personen met een migratieachtergrond, zowel bij MSM als bij heteroseksuelen, oververtegenwoordigd zijn in de cijfers over nieuwe hiv-diagnoses. Mensen zonder verblijfsdocumenten zijn niet aangesloten bij een ziekenfonds en hebben daardoor geen toegang tot PrEP. Dat geldt vooral voor de groep mannelijke en transvrouwelijke sekswerkers. Zij zijn erg kwetsbaar voor hiv. PROMISE stelde ook vast dat de drempel tot de gespecialiseerde hiv-referentiecentra (HRC) hoog is en dat financiële problemen, instabiele leefomstandigheden, het taboe op hiv en seksualiteit en de toegang tot informatie rond PrEp evenzeer een grote rol spelen.Het groeiend aantal PrEP-gebruikers verhoogt de werkdruk op de twaalf HRC's in België. Om de drempel te verlagen en tegemoet te komen aan de noden van de PrEP-gebruikers is er een flexibel zorgmodel nodig. Dit impliceert minder consultaties voor stabiele gebruikers in de centra en een verschuiving van routinezorg van artsen naar verpleegkundigen. Om samenwerking tussen HRC's, huisartsen en doelgroepenorganisaties te versterken, is er nood aan een wettelijk kader en training voor de huisartsen, blijkt uit PROMISE.In een reactie op de studie liet federaal minister Vandenbroucke weten dat hij het hiv-monitoring comité zal vragen om na te gaan welke verdere acties mogelijk zijn. Ondertussen wijst Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V) er wel op dat PrEP "niet zomaar een simpel pilletje is, maar één van de middelen om zorgzaam met jezelf en je partner om te gaan. Het mag ons niet in de richting duwen van puur medicaliseren van de oplossing", vindt ze.