...

De kindermishandelingscijfers liggen in ons land vrij hoog, met 7.163 meldingen in 2011. Volgens docent Lieve Peremans van UA is het essentieel dat naast de vertrouwenscentra ook andere hulpverleners, zoals huisartsen, signalen en symptomen van kindermishandeling herkennen.VertrouwenspersoonHuisartsen zijn zich volgens Peremans weinig bewust van risicosituaties en melden slechts 2,3% van de gevallen. "De positie van de huisarts als vertrouwenspersoon binnen het gezin is daar niet vreemd aan. Maar ook kinder- en schoolartsen hebben hierin een belangrijke taak."Daarom werkten Domus Medica en de vakgroep Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg van UA richtlijnen uit voor hulpverleners, huisartsen, pediaters en artsen van de CLB's. "Belangrijk is het van preventief op te treden, zodat men in een vroeg stadium kan opvolgen, in overleg met andere hulpverleners. Huilbaby's, letsels, middelengebruik, lage scholing, ongewenste zwangerschap, het zijn factoren die bij de huisarts een belletje moeten doen rinkelen."ParketAfhankelijk van het stadium van een vermoedelijke kindermishandeling is het dan aan de arts om te kiezen voor een gesprek met ouder en kind, het bieden van hulp of het verwittigen van het parket. Lieve Peremans pleit alvast voor een lokaal implementeren van de richtlijnen, voor meer vorming en voor het aanduiden van referentieartsen.