...

Uit onderzoek aan de UA blijkt dat 20,5% van de thuiswonende 65-plussers te veel alcohol drinkt. Artsen onderschatten het probleem evenwel nog te vaak, zegt onderzoekster Sarah Hoeck.Volgens de internationale richtlijnen mogen 65-plussers niet meer dan zeven glazen alcohol per week drinken. Uit onderzoek van Sarah Hoeck (Universiteit Antwerpen) blijkt dat 20,5% van de Belgische thuiswonende 65-plussers die richtlijn overschrijdt. Bovendien combineert 81,3% van de doelgroep het drinken van alcohol met het nemen van voorgeschreven geneesmiddelen, wat kan leiden tot een verhoogd risico.OnderdiagnoseHoeck wijst op een mogelijke onderdiagnose van problematisch alcoholgebruik bij ouderen. "Overmatig alcoholgebruik bij ouderen wordt vaak omschreven als een stille epidemie. De belangrijkste reden voor deze onder- of misdiagnose is dat symptomen van verouderen zoals geheugenverlies, slaapproblemen, gastro-intestinale klachten, depressie, evenwichtsproblemen, valpartijen,... mogelijk problematisch alcoholgebruik kunnen maskeren. Huisartsen interpreteren deze symptomen vaak als horende bij het ouder worden, terwijl alcohol een rol kan spelen. Vaak houden ouderen hun alcoholgebruik verborgen uit schaamte of schuldgevoel. Verder polsen hulpverleners zelden naar alcoholgebruik omwille van een zeker taboe en het idee dat het moeilijk is om iets aan het gedrag van ouderen te veranderen."Alertheid opdrijvenMet deze cijfers willen de onderzoekers aangeven dat de directe omgeving en hulpverleners, onder wie huisartsen, een zekere alertheid moeten hebben voor deze problematiek. "Verder is het belangrijk om de doelgroep zelf te informeren over het bestaan van richtlijnen omtrent 'veilig alcoholgebruik' voor ouderen en de mogelijke gevaren van de combinatie tussen alcohol, medicatie en bepaalde medische condities", besluit de Antwerpse onderzoekster.