...

"Onze Nederlandstalige patiënten hebben recht op zorg in het Nederlands op momenten dat ze niet terecht kunnen bij hun eigen huisarts, zoals in het weekend of op feestdagen", dat schrijven Erika Vandermeersch en Joost Rampelberg in een mededeling aan de pers.De artsen zijn niet tegen samenwerking met de Franstalige huisartsenorganisaties. Maar de tweetalige Garde Bruxelloise-Brussel Wachtdienst (GBBW) die nu in de steigers staat, wordt te veel gedomineerd door Franstalige huisartsen - zo stellen ze.De Brussel Huisartsenkring is al lange tijd fundamenteel verdeeld over de kwestie. Een meerderheid steunt het project. Maar anderen vinden dat de kring zo zijn verantwoordelijkheid tegenover Nederlandstalige patiënten in Brussel niet nakomt.Deze artsen vinden zich ook in de steek gelaten door de politici. De Brusselse ministers Guy Vanhengel (Open Vld) en Didier Gosuin (Défi) steunen de GBBW. De federaal minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, en haar Vlaamse collega Jo Vandeurzen houden zich afzijdig. Minister De Block heeft wel de financiering van de Vlaamse wachtpost Terranova voorlopig behouden.De samenwerking is onwettig, zo stellen Vandermeersch en Rampelberg ook in hun mededeling: alleen huisartsenkringen mogen de wachtdienst organiseren. En de GBBW is geen huisartsenkring.De artsen voelen zich gedwongen deze actie te ondernemen. "Met pijn in het hart zien we ons dan ook verplicht om een vordering in kortgeding aan te spannen tegen BHAK teneinde de samenwerking tussen BHAK en de Franstalige huisartsen te verhinderen."