...

Huisartsen ervaren vaak druk van ouders en de CLB's om ADHD-medicatie voor te schrijven. Dat blijkt uit een Gentse masterproef.Stéphanie Bogaert onderzocht voor haar 'Master in het Beheer en Beleid van de gezondheidszorg' de kosten voor ADHD-medicatie in België. Uit een enquête bij 124 huisartsen bleek dat 80% van hen druk ervoer van de ouders en de Centra voor Lerarenbegeleiding om de diagnose ADHD te stellen, en om Rilatine voor te schrijven.Niet-terugbetaald In 2011 gaf het Riziv 5,45 miljoen uit voor terugbetaling van Rilatine. Drie procent van de Vlaamse kinderen tussen 6 en 17 jaar oud neemt het geneesmiddel op voorschrift van een (kinder)neuroloog, (kinder)psychiater of een andere bevoegd specialist, en krijgt het middel terugbetaald. Maar nog eens twee à drie procent van de kinderen in deze leeftijdsgroep neemt Rilatine zonder terugbetaling - dat is met een voorschrift van de huisarts. In totaal neemt zo een 66.000 kinderen frequent dit geneesmiddel.Dat de voorschriften vaak tot stand komen onder druk van de ouders en de CLB, illustreert de onderzoekster met een grafiek van het RIZIV die toont hoe de verkoop van Rilatine telkens sterk terugvalt tijdens de zomervakanties.De grote helft van de huisartsen beweert moeite te hebben met de diagnose van ADHD, en de meesten van hen verwijst deze patiënten door. Volgens de onderzoekster zou het nuttig zijn dat huisartsen extra vorming over diagnose en behandeling van ADHD krijgen, om hun rol effectiever te kunnen spelen. Ze pleit ook voor een "vaste inschrijving" bij de huisarts, zodat die minder kwetsbaar is voor druk.Maar vooral is het volgens haar zaak ouders en de CLB beter te informeren.