...

Sinds jaar en dag hebben we in onze kring een vlot lopende wachtdienst, zonder HWP. Elke arts staat overdag in voor de continuïteit van zijn praktijk en in gevallen van nood is er een reservesysteem van 'vaste partners' ontwikkeld. Onze ervaring leert zelfs dat iedereen desgevallend probleemloos zal inspringen voor een collega. Nooit eerder heeft dit moeilijkheden opgeleverd. Verder hebben we voor de avonden, nachten, weekends en feestdagen een eerlijke rolverdeling uitgewerkt. Elke collega verricht vanuit de eigen praktijk zijn deel van de wacht, tot ieders tevredenheid. Patiënten zijn dit systeem gewend en zijn veelal bereid zich te verplaatsen naar het kabinet van de dokter van wacht. Bovendien zijn we er nog steeds van overtuigd dat een goede samenwerking met de spoeddiensten mogelijk is. De enige vereiste daartoe zijn gedegen afspraken tussen huisartsen en spoeddiensten, om een vlotte doorverwijzing van patiënten mogelijk te maken. Deze afspraken vergen geen ingrijpende veranderingen t.a.v. onze huidige manier van werken, laat staan de inrichting van een HWP. Ten slotte komt het voorstel van minister De Block ons niet alleen als een dure oplossing voor, maar ook als een disproportioneel machtsinstrument in handen van de overheid. Wat staat toekomstige regeringen immers in de weg om een permanente bemanning te eisen van de wachtpost, 24 uur op 24, 7 dagen op 7? Uiteraard erkennen en respecteren we dat de situatie niet overal dezelfde is en sommige kringen tot een andere keuze kan nopen. Dat er onder huisartsen in Ronse geen enkel draagvlak bestaat voor een HWP (al dan niet verbonden aan een ziekenhuis), is echter overduidelijk.