...

"Toegegeven, op korte termijn zullen we al tevreden zijn met een tweehonderdtal certificaten. Maar we houden vast aan duizend certificaten op langere termijn", onderstreept dr. Tom Teulingkx. "Er zijn niet anders dan winnaars in deze zaak, niet in het minst de huisartsen."HuisartsDokter Teulingkx, zelf sportarts, wijst er op dat nogal wat huisartsen patiënten over de vloer krijgen met vragen over sport. "We hebben het dan over 'Mijn zoon wil voetballen of wielrennen. Kan hij dat aan?' of 'Ik ben 50 en wil volgend jaar de Mont Ventoux op fietsen. Hoe pak ik dat best aan?' Gezien de huisarts zijn patiënten het best kent, is het aan hem om daar een antwoord op te geven. En deze antwoorden worden aangebracht door de opleiding Sportgeschiktheidsarts te volgen.""De houder van een cerftificaat Sportgeneeskunde zal geen concurrent worden van de sportarts", gaat dr. Tom Teulingkx verder. De sportarts laat zich in met dikwijls complexe pathologieën bij veelal professionele sporters."Maar huisartsen met een certificaat Sportgeneeskunde kunnen een aanvulling zijn. Zij richten zich in de eerste plaats tot recreatieve sporters en bijvoorbeeld tot clubs in de lagere voetbalafdelingen."StroomversnellingSinds onze publicatie in Artsenkrant (AK 2343) zit het dossier in een stroomversnelling. "Het elektronisch platform wordt vanaf 1 april betalend en zal 250 euro kosten. Hier kunnen artsen alle nodige info vinden. In mei en juni komen er zowat overal in Vlaanderen een tiental sessies voor geïnteresseerde huisartsen. En de meer gespecialiseerde opleidingen in kleinere groepen volgen daarna.""We hopen dat er op termijn een Riziv-nomenclatuur en terugbetaling komt voor dit belangrijk preventief onderzoek", besluit dr. Teulingkx.