"De Bvas protesteert met klem tegen de uitlatingen van prof. Yvan Vandenplas, voorzitter van de Academie voor pediatrie en diensthoofd kindergeneeskunde in het UZ Brussel, zoals ze weergegeven werden in het artikel: 'Breng ziek kind niet naar huisarts' in De Standaard en Het Nieuwsblad van zaterdag 8 juli."

Pediaters overbevraagd

"Door casuïstiek te veralgemenen brengt hij de medische zorg voor kinderen in het algemeen in gevaar en dreigt hij de organisatie van de gezondheidszorg te ondermijnen. Precies door dergelijke nonsensicale boodschap uit te sturen verergert de Academie een al scheefgegroeide situatie. Ouders vinden moeilijk een pediater, slaan hun vaste huisarts met een globaal medische dossier (GMD) van het kind of de wachtdoende huisarts over - terwijl die perfect opgeleid zijn om zieke kinderen op te vangen en zo nodig door te sturen - en stappen meteen naar een spoedafdeling van een ziekenhuis. Daar moet lang gewacht worden en de pediaters van wacht worden overbevraagd, dikwijls voor aandoeningen die perfect door de huisarts hadden kunnen worden behandeld."

"Inschattingsfouten kunnen door elke arts worden gemaakt. Geneeskunde blijft een kunst, vooral bij kinderen. Daar speelt ook het familieverband dikwijls een mede determinerende rol. De huisarts heeft hier het voordeel dat hij daar een betere inkijk op heeft dan de occasionele tussenkomst van een kinderarts", gaat voorzitter dokter Marc Moens verder.

Onterechte en oncollegiale aanval

De Bvas begrijpt de moeilijkheden waar de pediaters mee kampen ten volle, zeker in de context van de herschikking van het zorglandschap die voor de deur staat, luidt het verder. "De diensten pediatrie, de kraamafdelingen en de spoedgevallendiensten liggen hierbij in de vuurlinie, terwijl die nochtans onlosmakelijk met elkaar moeten verbonden blijven. Maar die nakende omwenteling is geen reden om onterecht en oncollegiaal een uit de lucht gegrepen aanval op de huisartsen in te zetten. De Bvas startte al voorbereidingen voor onderling overleg. Na het zomerreces gaan we hierover samen aan tafel zitten om te komen tot betere samenwerking tussen huisartsen en kinderartsen, met respect en erkenning van ieders competenties."

UZ Brussel: 'Samenwerking tussen huisartsen en pediaters verloopt goed'

Het UZ Brussel en de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB betreuren de uitlatingen in de pers van de Belgische Academie voor Kindergeneeskunde over wie de beste zorg biedt aan kinderen. Ze benadrukken het grote belang van de huisarts in de eerste lijn, ook inzake kindergeneeskunde.

"Wij delen de mening niet dat ouders voor hun kinderen beter meteen een pediater kunnen raadplegen in plaats van eerst een huisarts. Huisartsen zijn opgeleid om ernstige problemen bij volwassenen en kinderen te detecteren. Wanneer de aandoeningen meer complex zijn worden die doorverwezen naar de tweede lijn. Die samenwerking loopt goed. De competenties van eerste en tweede lijn versterken elkaar.

Het UZ Brussel en de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB hebben een visie die is gestoeld op overleg en samenwerking. De huisarts speelt een belangrijke rol in de continuïteit van de zorg onder meer door zijn of haar kennis van de familiegeschiedenis. De patiënt moet centraal staan en de zorgverstrekkers moeten zich daarrond verenigen, elk vanuit zijn eigen expertise en allemaal met oog voor het geheel.

Aan het versterken en verder uitbouwen van de horizontale samenwerking wordt al jaren gewerkt. Het ziekenhuis en de faculteit zullen daarop blijven inzetten in het belang van de beste zorg voor de patiënt en dit in nauw overleg met zowel huisartsen als specialisten. Wij roepen alle betrokken beroepsgroepen dan ook op om hierrond in dialoog te gaan. Het UZ Brussel en de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB zullen constructief meewerken aan alle initiatieven die in dit kader genomen worden."

"De Bvas protesteert met klem tegen de uitlatingen van prof. Yvan Vandenplas, voorzitter van de Academie voor pediatrie en diensthoofd kindergeneeskunde in het UZ Brussel, zoals ze weergegeven werden in het artikel: 'Breng ziek kind niet naar huisarts' in De Standaard en Het Nieuwsblad van zaterdag 8 juli." Pediaters overbevraagd"Door casuïstiek te veralgemenen brengt hij de medische zorg voor kinderen in het algemeen in gevaar en dreigt hij de organisatie van de gezondheidszorg te ondermijnen. Precies door dergelijke nonsensicale boodschap uit te sturen verergert de Academie een al scheefgegroeide situatie. Ouders vinden moeilijk een pediater, slaan hun vaste huisarts met een globaal medische dossier (GMD) van het kind of de wachtdoende huisarts over - terwijl die perfect opgeleid zijn om zieke kinderen op te vangen en zo nodig door te sturen - en stappen meteen naar een spoedafdeling van een ziekenhuis. Daar moet lang gewacht worden en de pediaters van wacht worden overbevraagd, dikwijls voor aandoeningen die perfect door de huisarts hadden kunnen worden behandeld." "Inschattingsfouten kunnen door elke arts worden gemaakt. Geneeskunde blijft een kunst, vooral bij kinderen. Daar speelt ook het familieverband dikwijls een mede determinerende rol. De huisarts heeft hier het voordeel dat hij daar een betere inkijk op heeft dan de occasionele tussenkomst van een kinderarts", gaat voorzitter dokter Marc Moens verder.Onterechte en oncollegiale aanvalDe Bvas begrijpt de moeilijkheden waar de pediaters mee kampen ten volle, zeker in de context van de herschikking van het zorglandschap die voor de deur staat, luidt het verder. "De diensten pediatrie, de kraamafdelingen en de spoedgevallendiensten liggen hierbij in de vuurlinie, terwijl die nochtans onlosmakelijk met elkaar moeten verbonden blijven. Maar die nakende omwenteling is geen reden om onterecht en oncollegiaal een uit de lucht gegrepen aanval op de huisartsen in te zetten. De Bvas startte al voorbereidingen voor onderling overleg. Na het zomerreces gaan we hierover samen aan tafel zitten om te komen tot betere samenwerking tussen huisartsen en kinderartsen, met respect en erkenning van ieders competenties."