...

"Het Riziv vraagt de geselecteerde artsen om verantwoording voor hun voorschrijfgedrag in 2011 in een of meerdere van drie categorieën medicijnen: antibiotica, statines of PPI's", zet de Bvas de feiten op een rijtje, "en dat ten laatste tegen 15 augustus van dit jaar. Het stelt hen echter in één adem gerust met de melding dat er "in dit stadium [...] helemaal geen sprake is van een oproeping of een sanctie"."'Niet min'"Allemaal goed en wel, ware het niet dat artikel 73 van de Wet betreffende verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen stelt dat wie niet antwoordt binnen de opgelegde termijn of wie geen afdoende verklaring kan geven voor het afwijkende voorschrijfgedrag, zes maanden onder voogdij geplaats wordt. En dat is toch niet min", gaat de Bvas verder. "Komt daar nog bij dat artsen die in dat half jaar 'onder toezicht' hun voorschrijfgedrag niet aanpassen, de terugvordering van de voorgeschreven geneesmiddelen plus een bijkomende administratieve boete riskeren. Uit deze brief kunnen de aangeschreven artsen dat onmogelijk afleiden, de toon van het document is dan ook ronduit misleidend."Ongelukkige timingHet artsensyndicaat stoort zich verder aan de timing van de communicatie. Die is inderdaad wel erg 'ongelukkig' gekozen: de brief is verstuurd op 25 juni, net voor de start van de zomervakantie. En de deadline van 15 augustus valt ook midden in de zomerperiode. Slechter kan haast niet. "Komt daar nog bij dat het niet over een aangetekend schrijven ging, wat betekent dat het niet eens zeker is of de brief wel goed is aangekomen", aldus de Bvas.Het Riziv zelf ziet weinig graten in zijn werkwijze. "Het gaat wel degelijk om een loutere vraag om verduidelijking, meer niet. Bovendien vragen we slechts één, in sommige gevallen twee pagina's uitleg. Iets wat zeker moet lukken binnen de termijn van zes weken. Daarom vonden we het ook niet nodig om de brief aangetekend te versturen." En wat gebeurt er als de aangeschreven artsen toch niet antwoorden voor medio augustus? "Sowieso krijgen ze dan een herinnering in de bus. Maar een direct gevolg is er niet aan verbonden, al zeker niet het onder monitoring plaatsen."'Aangetekend antwoord'De Bvas trekt die bewering in twijfel en raadt artsen die de bewuste brief in hun postbus terugvonden, ten stelligste aan om een goed onderbouwd antwoord te verzenden tegen 15 augustus. "Stuur die repliek ook aangetekend op, zodat er geen twijfel kan zijn of ze wel dan niet is aangekomen bij het Riziv", voegt het syndicaat er nog fijntjes aan toe.