...

De auteurs komen tot de conclusie dat dergelijk opleidingsprogramma zowel voordelen heeft voor de artsen die pijn moeten behandelen als voor de patiënten. (referentie : Chelimsky TC et al. Clin J Pain. 2013;doi:10.1097/AJP.0b013e3182851584)