...

Vanaf januari gaan de huisartsen van Bilzen, Hoeselt en Riemst tijdens het weekend een wachtpost bemannen in de gebouwen van het Medisch Centrum Bilzen.'Huisartsenwachtpost 37', zoals de nieuwe wachtpost heet, opent de deuren op 7 januari 2012. De wachtpost komt op de eerste verdieping van het Ganshof waar ook het AZ Vesalius (Medisch Centrum Bilzen) al onderdak vond. De 54 huisartsen uit Bilzen, Hoeselt en Riemst zullen daar vanaf januari patiënten opvangen tijdens de wachtdiensten. Amper twee leden van de kring stemden tegen het idee. Maar intussen legden ze zich neer bij de beslissing van de meerderheid en zullen ze meedraaien in de wachtpost.De wachtpost past in een ruimere samenwerking met twee andere Zuid-Limburgse gemeenten, Lanaken en Tongeren, waar voorlopig wel nog een arts vanuit de eigen praktijk als 'huisarts van wacht' blijft opereren. "Mogelijk draaien ze later wel mee in de wachtpost, eventueel op meerdere locaties met één management. Die gesprekken lopen, maar we zijn er nog niet uit," zegt Luc Hendrix, voorzitter van de wachtpost, aan Artsenkrant.070-nummerSamen schakelen de 94 huisartsen uit de vijf gemeenten vanaf januari over op een centraal oproepnummer, een zogenaamd 070-nummer dat dankzij een tussenkomst van de deelnemende gemeenten goedkoper is dan de dure 0903-nummers waar vaak nog mee gewerkt wordt."Op weekavonden wordt gevraagd de postcode in te geven en wordt de patient automatisch doorverbonden naar de dokter van wacht in zijn gemeente," aldus Luc Hendrix. "In het weekend krijgen ze een 'calltaker' aan de lijn om een afspraak te maken in de wachtpost Bilzen of om een dokter aan huis te laten komen als dat nodig is. Voor Lanaken en Tongeren gaan we na of we de patiënten rechtstreeks in de agenda van de wachtarts kunnen inschrijven. Bedoeling is zo weinig mogelijk telefoons door te verbinden."De Zuid-Limburgse huisartsen hopen dat ze zo het aantal huisbezoeken kunnen drukken. " Let wel, het is niet de telefoonbediende die beslist of een patiënt recht heeft op een huisbezoek. Er wordt één keer de vraag gesteld of de patiënt zich echt niet kan verplaatsen. Kan dat niet, dan komt er een dokter op huisbezoek."Positieve signalenDe wachtpost komt in een leegstaande gang van het Medisch Centrum dat verder uit een daghospitaal, een polikliniek, een afdeling radiologie en een EHBO-post (in de week open van 8 tot 20 uur) bestaat. "Een spoeddienst is er niet in Bilzen. Dat maakt dat taakafspraken tussen spoedartsen en huisartsen in deze setting niet aan de orde zijn. Op een afstand van 12 tot 15 kilometer bevinden zich wel de spoeddiensten van Tongeren, Hasselt en Genk."Nog dit: de huisartsen krijgen in het Medisch Centrum een gang in bruikleen. Ze hoeven geen huur te betalen en dragen alleen operationele kosten zoals verwarming en elektriciteit. Het aanvraagdossier voor de wachtpost Bilzen ligt voor in het Riziv en moet de medicomut nog passeren. Maar dokter Hendrix is er gerust in: "Theoretisch zou er geen probleem mogen zijn. We krijgen alleen maar positieve signalen."