...

Aanstaande donderdag, 24 maart, is het wereldtuberculosedag. De incidentie van de aandoening in ons land daalt al jaren op rij. In België bereikten we in 2014 de laagste incidentie ooit (8,6/100.000) met 959 gevallen.In Vlaanderen waren er 410 gevallen van tuberculose in 2014 wat een incidentie geeft van 6,4 per 100.000. De situatie in Wallonië (7,2 per 100 000) was erg vergelijkbaar met Vlaanderen. Brussel Hoofdstad daarentegen had met 24,9/100.000 een veel hogere incidentie, maar ook daar werd de voorbije jaren een daling ingezet.De voorlopige cijfers van 2015 laten geen grote veranderingen zien: er waren 1.004 meldingen in België en 422 in Vlaanderen. Deze cijfers gaan met grote zekerheid nog omlaag omdat bijvoorbeeld dubbeltellingen en herziene diagnoses nog moeten verwijderd worden.De tijdelijk verhoogde instroom van voor oorlog vluchtende mensen heeft maar een kleine impact op het absolute cijfer. Er werden in 2015 een 50-tal meer gevallen van tuberculose bij asielzoekers gemeld. Hun aantal bij de gemelde tuberculosegevallen is wat verhoogd maar nog steeds minder dan in 2012. Tussen 2010 en 2014 maakten asielzoekers gemiddeld slechts 9,8% uit van alle geregistreerde gevallen. Dit zal ook voor 2015 rond de 10% liggen.Steekkaart en e-learningDokter Wouter Arrazola de Oñate, medisch directeur van de VRGT: "Door de dalende cijfers krijgen we het effect dat huisartsen minder vertrouwd zijn met de ziekte, terwijl zij vaak als eerste geconsulteerd worden door patiënten met klachten. Bij verdachte klachten is het, vooral bij mensen uit zeer kansarme groepen en/of afkomstig uit hoge-incidentielanden, belangrijk om aan tuberculose te denken en om patiënten sneller dan gewoonlijk door te sturen voor een longfoto." Ook Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, sluit zich daarbij aan.De VRGT ontwikkelde daarom voor huisartsen een overzichtelijke steekkaart. Voor hen en andere zorgverstrekkers werd ook een e-learning module ontwikkeld om de kennis over tuberculose op peil te houden. Alle informatie daarover is terug te vinden op de website van de VRGT. Huisartsen kunnen hier ook een infosessie aanvragen voor hun LOK's. De VRGT stuurde, met steun van het Agentschap Zorg en Gezondheid, naar alle Vlaamse en Nederlandstalige Brusselse huisartsen deze steekkaart begeleid door een uitgebreide informatiebrief.Dr. Wouter Arrazola de Oñate vervolgt: "Een continu overleg en afstemming met alle bevoegde niveaus en alle partners lijkt meer dan ooit aangewezen. Onder het motto 'Unite to end TB' wil de VRGT samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid alle actoren van tuberculosebestrijding in België op nationaal niveau verenigen in een overlegplatform, om samen te streven naar een land en een wereld zonder tuberculose."