...

De meest recente cijfers over raadplegingen en huisbezoeken die Artsenkrant kon inkijken, zaten de hele week vooraan in het nieuws. In 2012 kwamen er 542.000 raadplegingen bij, terwijl er 268.000 huisbezoeken wegvielen. Het eindsaldo is positief: neem je alleen die twee basisprestaties in aanmerking dan liet zich een stijging met 0,56% (in aantallen) optekenen.Efficiënter werkenArtsenkrant vroeg aan dokter Lore De Raeve van het tariferingskantoor LTD3 hoe we de nieuwe Riziv-cijfers moeten interpreteren. De laatste jaren zijn er niet heel veel artsen bijgekomen, terwijl het aandeel van zorgbehoevenden onder de bevolking toeneemt door de vergrijzing, steekt ze van wal. Neem daarbij dat het artsenkorps zelf aan het vergrijzen én vervrouwelijken is. Van de mannelijke huisartsen is de meerderheid 50-plus. De grote groep jongere, vrouwelijke artsen die zich aandienen, organiseren zich in groepspraktijken en hebben meer aandacht voor de 'work-life balance'."Dat alles maakt dat huisartsen efficiënter gaan werken om aan de toenemende vraag te voldoen. Steeds meer artsen werken op afspraak om zo meer patiënten te zien op minder tijd. Wie niet al te ziek is, wordt aangespoord om zoveel mogelijk op raadpleging te komen. Huisbezoeken worden doorgaans ook pas uitgevoerd na de consultaties en hoe meer consultaties, hoe minder tijd overblijft voor visites. Dat verklaart het dalende aantal huisbezoeken. Vele artsen schroeven de niet-noodzakelijke bezoeken systematisch terug."Uit het stijgende aantal consultaties leidt De Raeve ook af dat de promotie van de eerstelijnsgeneeskunde vruchten afwerpt. "De overheid wil dat patiënten eerst naar de huisarts gaan alvorens een beroep te doen op de duurdere tweede lijn en spoeddiensten."Een andere verklaring is de uitbreiding van de regeling derdebetalende, die de drempel naar de huisarts verlaagt en de toegankelijkheid verhoogt. "Patiënten weten nu dat ze bij de huisarts terecht kunnen ook al hebben ze niet genoeg geld op zak om contant te betalen. Vroeger bleven die mensen thuis uitzieken of gingen ze naar spoedgevallen."Het gebruik van derdebetaler maakt ook dat artsen nu systematischer raadplegingen aanrekenen. "Vroeger gebeurde het al eens dat een moeder met twee kinderen consulteerde en de arts maar één consultatie aanrekende. Vandaag rekent hij ze alle drie aan, maar in derdebetaler."RemgeldverlagingEen vierde factor die meespeelt: eind 2011 heeft de regering het remgeld verlaagd op consultaties en op bijkomende honoraria (codenummers 102476, 102432, 102454 en 102410). Lore De Raeve: "Patiënten voelen zich niet meer geremd om naar de huisarts te gaan. Zelfs tijdens de wacht lijkt de drempel om bij de huisarts langs te gaan gevoelig lager geworden."In Artsenkrant van vandaag vindt u een gedetailleerd overzicht van de huisartsenprestaties, naast reacties van de artsensyndicaten.