...

In totaal werden zes inzendingen gelauwerd, drie Franstalige en drie Nederlandstalige. De thema's waren zeer divers en dekten zowel de inhoudelijke als de praktische kant van de zorgverlening. Eerste prijzen gingen naar dr. Lotte Fivez (Nederlandstalig) en dr. Philippe Burette van de MGA vzw Aywaille (Franstalig), voor hun werk respectievelijk over de verbetering van therapie(on)trouw bij astmapatiten in de eerste lijn en over de zelfmeting van bloeddruk als validatie van de behandeling voor hypertensie. Maar ook de andere laureaten leverden mooi en vooral bruikbaar werk af (zie onderaan).Opvallend was het beperkte aantal inzendingen: elf stuks aan Nederlandstalige kant en vier stuks aan Franstalige zijde. Huisartsen lijken niet warm te lopen voor deze toch wel waardevolle erkenning. "Dat klopt deels", bevestigde dr. Leentje Willems. "Als huisarts is je hoofddoel de zorg voor je patit. Daarom kan een onderzoeksproject, dat ver van de praktijk lijkt te staan, afschrikken. Maar wanneer een studie tot implementatie leidt, merk je dat de geleverde inspanningen lonen. Helaas vergen inspanningen tijd, veel tijd, en daar wringt het schoentje dikwijls." Nochtans kunnen dergelijke initiatieven van grote waarde zijn voor de praktijk. Vaak gaat het over pragmatische aanpassingen die een invoering op grote schaal waard zijn. Helaas ontbreekt die voortzetting in de meeste gevallen. Dr. Johan Wens, alom gerespecteerd huisarts en voorzitter van de Quality Award 2011, beaamt dat. "De laureaten verdienen echt wel hun award, hun inzendingen getuigen van zeer hoge kwaliteit. Maar het is spijtig te moeten vaststellen dat de initiatieven dikwijls op lokaal niveau blijven hangen. Nochtans zou de volledige beroepsgroep baat hebben bij een ruimere verspreiding." Nederlandstalige laureaten - "Therapie(on)trouw bij astmapatiten in de eerste lijn: is er verbetering mogelijk?" - Dr. Lotte Fivez (Geneeskunde voor het Volk, Hoboken): 1ste prijs van 4000 euro. - "Gebruik van de aanbeveling cystitis bij de vrouw in de wachtpost regio Turnhout: een interventie-onderzoek" - Dr. Pieter Denckens en Dr. Leentje Willems: 2de prijs van 2000 euro. - "Kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen" - Dr. Liesbeth Daniels en Dr. Jan Vanschoenbeek i.s.m. LOK Halen-Lummen: 3de prijs van 1000 euro.Franstalige laureaten - "Zelfmeting van de bloeddruk als validatie van onze behandeling voor hypertensie" - Dr. Philippe Burette (MGA vzw, Aywaille): 1ste prijs van 4000 euro.- "Het Griepplan 2009-2010 in een gezondheidscentrum" - Dr. AndrCrismer (Medisch huis Bautista Van Schowen, Serain): 2de prijs van 2000 euro. - "Een projectmanager: n van de kwaliteitsinstrumenten in een gezondheidscentrum" - Dr. Marc Vanmeerbeeck (Gezondheidscentrum, Tilleur): 3de prijs van 1000 euro.