...

Huisartsen en specialisten hebben elk hun eigen nomenclatuur om tijdens een bijzonder consult de diagnose van kanker, het geplande aanvullend onderzoek en het behandelplan toe te lichten aan hun patiënt. Dat vraagt extra tijd, en natuurlijk enige voorbereiding. Het conventionele tarief daarvoor bedraagt in beide gevallen bijna 60 euro.Onbemind of onbekend?In totaal werd de prestatie in 2014 volgens de Riziv-audit 25.617 keer aangerekend. In niet meer dan 1,5% van die gevallen gebeurde dat door een huisarts. Huisartsen laten deze taak blijkbaar liever over aan de specialist.Probleem voor huisartsen is dat ze het MOC-verslag van hun patiënt nogal eens laat ontvangen. Als ze het zelf aan hun patiënt willen toelichten moeten ze het dikwijls speciaal opvragen.En misschien is het nomenclatuurnummer 350232 voor huisartsen ook minder bekend. Het staat niet vermeld in de tarieftabellen van het Riziv, bijvoorbeeld.MOC is een groeierHet MOC zelf blijft wel in de lift zitten. Het kreeg een boost in 2010, toen in het kader van het kankerplan van minister Onkelinx, aparte nomenclatuurnummers werden gemaakt voor een opvolgings-MOC en een MOC in een ander ziekenhuis na doorverwijzing.In 2014 werden zo 111.324 MOC's aangerekend door de coördinerend arts. Dat waren er 4.431 meer dan in 2013. Het ging om 71.925 'eerste' MOC's.Naast de coördinerende artsen woonden andere artsen in totaal 431.850 keer een MOC bij. In 19.328 gevallen ging het om een arts van buiten het ziekenhuis, vermoedelijk de huisarts. Dat laatste aantal is ongeveer even hoog gebleven als in 2013 (33 gevallen minder om precies te zijn). De rest van deze prestaties gaat met 4,5% omhoog.Oncologen mogen een bijkomend honorarium aanrekenen voor het coördineren of het bijwonen van een MOC. Dat deden ze vorig jaar 127.583 keer. Het Riziv gaf in 2014 in totaal 21,3 miljoen uit aan artsenhonoraria voor het MOC. Tegenover 2013 stijgen de uitgaven voor het MOC met 6%.