...

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lijkt de huisarts met uitsterven bedreigd: maar liefst tien van de 19 gemeenten staan op de nieuwe Riziv-lijst met huisartsarme gemeenten. Een verklaring daarvoor is niet meteen voorhanden. "We baseren ons op de gegevens van de huisartsenkringen. Wellicht zaten die gemeenten de voorbije jaren net boven de drempelwaarde en zijn er nu enkele oudere dokters met pensioen gegaan. Als er dan geen nieuwe vestigingen zijn, zit je al snel onder de grens", zegt Ludwig Moens van het Riziv. Pajottenland geliefdHet Riziv maakte de nieuwe lijst bekend van huisartsarme zones die steun krijgen van het Impulseofonds. Huisartsen die er zich vestigen, strijken een premie op van 20.000 euro. Dat systeem ging van start in 2006. Toen hadden 152 gemeenten - op een totaal van 589 - het statuut 'huisartsarm'. Voor de periode juni 2011 tot en met mei 2012 staan 232 gemeenten genoteerd als huisartsarm. Dat zijn er 26 meer dan vorig jaar, toen er ook al 40 extra gemeenten op de Riziv-lijst stonden vergeleken met het jaar voordien.Op kop staat net als de voorbije jaren de provincie Luxemburg met 93% huisartsarme gemeenten.In Vlaanderen spant Limburg de kroon, met nog steeds een tekort aan huisartsen in zowat tweederde (68%) van de gemeenten. Antwerpen volgt met 47% huisartsarme gemeenten, iets meer dan vorig jaar. Ook West- en Oost-Vlaanderen (met respectievelijk 31 en 22% van de gemeenten met te weinig huisartsen) gaan erop achteruit.Vlaams-Brabant daarentegen lijkt aan een heuse inhaalbeweging bezig, met nog een huisartsentekort in n op de vijf gemeenten, tegenover bijna n op de drie vorig jaar. Vooral in het Pajottenland vestigden zich nieuwe huisartsen. 'Amateuristisch' Rufij Baeke (SVH) vindt de Riziv-lijst met 232 gemeenten niet echt betrouwbaar. "Lokeren staat op de lijst, maar men signaleert me daar dat er helemaal geen huisartsentekort is. Lokeren telt veel ziekenhuizen waar tal van dokters in de kliniek aan huisartsengeneeskunde doen", zegt hij in De Standaard. "Het Riziv baseert zich op een amateuristisch samengestelde lijst van huisartsen. Ze weten niet eens hoeveel huisartsen er in Belgiactief zijn." Andere gemeenten kampen al jaren met een tekort en staan nu pas op de lijst, gaat hij verder. "Misschien is de situatie nog ernstiger dan nu lijkt." Marc Moens (Bvas) relativeert: "Slechts op sommige plaatsen en op sommige momenten is er sprake van een tekort. Aan de westkust bijvoorbeeld, of in Bgenbach en dan nog vooral 's nachts en in het weekend. Maar zeker niet in al die 232 gemeenten. Ik heb verschillende van die gemeenten opgebeld en zij ontkennen dat er een probleem is."