...

Dat zei hij maandagavond 23 maart op een door de UA en het Vlaams Farmaceutisch Studentenoverleg (VFSO) georganiseerde webinar over Covid-19. Naast Van Damme namen hieraan deel de professoren Philippe Beutels (UA), Marc Van Ranst (KU Leuven), Erika Vlieghe (UA) en Niel Hens (UHasselt). De webinar was een virtuele overrompeling, er keken op het hoogtepunt niet minder dan 5.400 mensen naar.Volgens Belga blijven de consultatiebureaus zeker dicht tot 3 april. En dus ontberen baby's en jonge kinderen ook het basisvaccinatieschema. Pierre Van Damme geeft meer uitleg. "Wallonië vaccineert verder. In Vlaanderen stelden we echter vast dat ouders omwille van de coronacrisis wegbleven uit de consultatiebureaus. Daarnaast werken de meeste artsen in de consultatiebureaus ook nog in een eigen huisartsenpraktijk. Door het corona-virus werden zij plots overstelpt door het werk in hun eigen praktijk of in de huisartsenwachtpost." Dat alles noodzaakte Kind en Gezin tot een reorganisatie. Volgens Van Damme evalueert Kind en Gezin nu tweemaal per week hoe men in betere omstandigheden opnieuw kan beginnen met vaccineren. "En ondertussen kunnen de huisartsen natuurlijk zelf perfect kinderen vaccineren," aldus dokter Van Damme. Volgens Belga vaccineren de artsen in de consultatiebureaus opnieuw vanaf 6 april. Tijdig inenten is uiteraard zeer belangrijk. Dokter Van Damme maakt zich sterk dat de achterstand in de vaccinatieschema's tegen eind april is weggewerkt.