...

Huisartsen die tijdens hun wachtdienst opgevorderd worden voor een bloedafname en daarna een half jaar wachten op hun geld. Het is een bekend probleem. Huisartsenkring Zuid West-Vlaanderen (HZW) ging met de lokale politie aan tafel en bedacht een originele oplossing. Niet iedereen is gelukkig met het aangekondigde bezoek van de wijkagent. De redactie kreeg verontruste reacties van twee huisartsen uit de buurt van Kortrijk. Ze zien er een intimidatiepoging in van de politie die zo makkelijk de hand kan leggen op de gsm-nummers van huisartsen om ze bij nacht en ontij voor alcoholcontroles te kunnen opbellen. Het is dan ook geen toeval dat de zoon van kringsecretaris Ivan Devriendt de politiecommissaris is die instaat voor alcoholcontroles, zeggen ze. "Dit zijn Stasi-praktijken die ten koste gaan van ons, gewone huisartsen."Maar dokter Bart Bossuyt, voorzitter van de HZW, wuift die beschuldigingen weg. "We kennen die geruchten. Het feit dat onze secretaris de vader is van een politiecommissaris is geen nadeel maar een voordeel. Het vergemakkelijkt de onderhandelingen en maakt de politie steeds vlot bereikbaar." In het verleden verliep het bloed prikken in opdracht van de 'politiezone Vlas' vaak nogal stroef, zegt Bossuyt. "Huisartsen mochten bijvoorbeeld niet parkeren aan het politiekantoor. En als we arriveerden bleken de agenten niet op de hoogte van de procedure, laat staan dat onze betaling correct geregeld werd. Daarom zijn we een vaste procedure overeengekomen. Alle leden van de kring krijgen formulieren en een identificatienummer. Als ze 's nachts worden opgeroepen weten ze nu beter dan de agenten hoe ze precies tewerk moeten gaan." Om te vermijden dat de politie steeds hetzelfde paar huisartsen vordert, hebben we een beurtrol afgesproken, vervolgt Bossuyt. "De bloedafnames worden zo beter gespreid over de hele kring." Wat is dan precies de rol van de wijkagent? Vanaf januari 2013 voert de FOD Justitie de betalingen voor politionele opdrachten uit via een uniek identificatienummer. Dat nummer wordt aan huisartsen toegekend op basis van de inlichtingen die de wijkagent komt opvragen. "Is een huisarts van dienst, dan moet hij of zij alleen dat ene nummer invullen. De administratie wordt zo tot een minimum beperkt, de betaling zal vlotter verlopen.""In die zin is het bezoek van de wijkagent een vriendenbezoek", zegt Bossuyt. Toch heeft de wijkagent ook een responsabiliserend effect. Bedoeling is huisartsen met de neus op hun verantwoordelijkheid te drukken, geeft de voorzitter toe. "Maar de meeste leden zien de voordelen in. Als je het twee keer per jaar aan je been hebt, zal het veel zijn." De regeling met de wijkagent geldt alleen voor de wachtdienstonderdelen die samenvallen met de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede). Voor de zone Grensleie is ook een beurtrol van kracht, maar zonder wijkagent. De onderhandelingen met de zone Waregem hebben niets opgeleverd.