...

Een kleine rondvraag bij huisartsen bevestigt het vermoeden: velen hebben de klok wel horen luiden, maar weten niet altijd waar de klepel hangt. Daarom hebben sommige apothekersverenigingen zelf het initiatief genomen om de artsen in hun regio te informeren. Zo ook het Koninklijk Oost-Vlaams Apothekersgild (Kovag), dat een rondschrijven heeft gestuurd naar alle artsen. Daarin wordt uitgelegd wat de Tarifering per Eenheid - de nieuwe terugbetalingsregels die zullen gelden voor rusthuisbewoners - precies inhoudt.Door de TPE wijzigt niet alleen de facturatie aan het ziekenfonds en de patiënt, maar ook de honorering van de apotheker zal totaal anders gebeuren.Geen 1 aprilgrapVanaf 1 april ontvangt de apotheker, onafhankelijk van het aantal en welke geneesmiddelen de arts ook voorschrijft, een vaste vergoeding per week en per patiënt. De prijs voor de facturatie aan het Riziv en de patiënt zal gebaseerd zijn op de grootst vergoedbare verpakking, onafhankelijk wat de verpakkingsgrootte is die de huisarts heeft voorgeschreven. Dat heeft voor consequentie dat sommige producten per pil en andere per verpakking aan de patiënt zullen worden gefactureerd.Het medisch voorschrift blijft de wettelijke basis voor de aflevering, maar het toedieningsschema bepaalt het aantal eenheden dat wordt aangerekend. Het medicatieschema is dan ook een zeer belangrijk instrument en het is cruciaal dat de posologie van elk terugbetaald geneesmiddel onder vast-orale vorm bekend is en wordt opgevolgd. Daarom is overleg tussen arts en rusthuispersoneel noodzakelijk en moeten er afspraken worden gemaakt rond een formularium binnen het WZC. Zo is de kans op fouten veel minder groot en kan de hoeveelheid ongebruikte stock door wijziging of stopzetting van de therapie beperkt blijven.Kovag eindigt in de brief aan de huisartsen met zich de vraag te stellen of deze TPE iets zal opleveren voor de patiënt, het ziekenfonds of de overheid. De apothekers geven aan dat deze maatregel alleszins een behoorlijke administratieve overlast zal betekenen. Tegelijkertijd ziet ze er een opportuniteit in om werk te maken van het medisch farmaceutisch overleg, iets wat vooral voor de kwetsbare groep patiënten die rusthuisbewoners zijn, toch wel zinvol kan zijn.