...

Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Stefaan Van Hecke (Groen) aan minister van justitie Koen Geens (CD&V).Van Hecke kwamen klachten van gedetineerden ter ore. "Er zou niet altijd een arts ter beschikking zijn en minder acute vragen zouden soms weken moeten wachten," aldus de volksvertegenwoordiger. "In het verleden kwamen ook al enkele schrijnende situaties naar buiten. Daarbij kon een gedetineerde die dringend hulp nodig had dagenlang geen arts zien", aldus Van Hecke.In zijn repliek stelt minister Geens onder meer dat gevangenen op weekdagen elke dag de mogelijkheid hebben om op raadpleging bij een arts te gaan. In de weekends beperken de consultaties zich wel tot de dringende gevallen en nieuw binnengekomen gedetineerden. Voorts wijst Geens erop dat gevangenen ook consultaties bij de tandarts en de psychiater kunnen aanvragen. Minister Koen Geens: "Op weekdagen wordt iedereen die een huisarts wenst te spreken ook effectief opgeroepen." Het spreekt uiteraard vanzelf dat "artsen werkzaam in de gevangenissen binnen hetzelfde professionele en deontologische kader handelen als in de buitenwereld." De minister wijst er tot slot nog op "dat het op peil houden van het noodzakelijk aantal zorgverstrekkers een continue zorg is. We zoeken voortdurend naar bijkomende zelfstandige huisartsen, psychiaters, tandartsen enz."