...

Wie zich de conventie 2012 nog voor de geest kan halen, herinnert zich misschien dat daarin de mogelijkheid is voorzien om huisartsen vanaf 1 juli 2012 (in plaats van vanaf 1 december 2012) de volledige indexering toe te kennen. Voorwaarde is dat tegen die datum de nodige structurele besparingsmaatregelen in het Staatsblad zijn verschenen. Maar daar dreigt het schoentje te zullen wringen.In de conventie 2012 staat onder punt 3.2 (zie onder) ingeschreven dat huisartsen een indexering van 1,5% krijgen voor intellectuele prestaties en van 1% voor technische prestaties. (De beschikbaarheidshonoraria zijn wel meteen met de volledige 2,99% opgetrokken.) Vanaf december dit jaar vallen die indexbeperkingen ten opzichte van de voorziene 2,99% automatisch weg.OpeningDe voorlopig 'onvolledige indexeringen' vallen te kaderen binnen de besparingen in de gezondheidszorg. Maar het akkoord voorziet ook een opening om huisartsen toch nog vóór 1 december 2012 de volledige index toe te kennen: een 'bijzondere werkgroep' zou zich over 'alternatieve structurele maatregelen' buigen en die tegen uiterlijk 30 juni ter goedkeuring voorschotelen aan de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen (NCGZ). Als die akkoord gaat met de besparingsvoorstellen en ze zijn in het Staatsblad verschenen voor het einde van juni, krijgen de huisartsen 'al' in juli hun volledige index van 2,99% over de hele lijn.'Positieve dialoog'Of dergelijke structurele besparingsmaatregelen er nog komen voor 1 juli, is zeer de vraag. Midden deze week was er nog niets verschenen in het Staatsblad, en de partijen uit de Medicomut willen geen commentaar kwijt voor afloop van de volgende vergadering van maandag aanstaande. "Het overleg moet immers zo rustig mogelijk kunnen verlopen", klinkt de uitleg van het Riziv. "Volgende week dinsdag weten we meer", vult Dr. Marc Moens (Bvas) aan.Domus Medica (DM), dat niet in de Medicomut zetelt, is in elk geval niet van plan om het verstrijken van de deadline zomaar voorbij te laten gaan. "Momenteel maken wij een boodschap op voor de betrokkenen om hen aan de gemaakte belofte te herinneren. We wijzen hen daarin op de besparingsmaatregelen die de huisartsen namen - zoals het onverwachte Bf-attest voor Spiriva en het Vos voor antibiotica en antimycotica - en vragen naar een stand van zaken", aldus Dr. Erika Van Nuffel, woordvoerder bij DM, die de hoop op een goede afloop nog niet heeft opgeborgen. "Wij geloven nog steeds in een positieve dialoog."(De reactie van het SVH leest u op bladzijde 4 van onze krant van vandaag.)